Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: "Zajištění správy, údržby a oprav vozidel MHD 2024 - 2025"
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění správy, údržby a oprav trolejbusů a autobusů ve vlastnictví zadavatele.

Podrobná technická specifikace požadavků na správu, údržbu a opravy trolejbusů a autobusů je rozepsána v přílohách č. 3 a 4 zadávací dokumentace.
Místo plnění: Teplice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.teplice.cz)
Kontakt: Mgr. Jakub Kubicek, DiS.
mail: jakub.kubicek@otidea.cz
tel: +420 734 734 512
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08.09.2023 10:00
Datum zahájení: 26.06.2023 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):