Veřejné zakázky statutárního města Teplic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je statutární město Teplice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„PERFORMANCE DESIGN & BUILD PRO OBJEKT DK - OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ KOMFORT A ENERGETICKY ÚSPORNÝ PROVOZ OBJEKTU DŮM KULTURY TEPLICE“
nadlimitní Prokazování kvalifikace 08.03.2023 13.04.2023 12:00
Přechod pro chodce a chodníky Hudcov Panorama včetně VO + Chodník v ul. Duchcovská u železničního přejezdu včetně VO
podlimitní Příjem nabídek 28.02.2023 29.03.2023 14:00
Revitalizace Horního rybníku
podlimitní Hodnocení 28.02.2023 15.03.2023 14:00
Ul. Jugoslávská II. etapa (od ul. Novoveské po ul. Opavskou) včetně VO
podlimitní Hodnocení 27.02.2023 15.03.2023 14:00
Modernizace trakčního trolejbusového vedení MHD Teplice – 2023
podlimitní Příjem nabídek 27.02.2023 29.03.2023 10:00
„Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“
nadlimitní Hodnocení 24.01.2023 15.03.2023 14:00
„Rekonstrukce foyer DK II. etapa“
podlimitní Hodnocení 19.12.2022 13.02.2023 14:00
„Dodávka 8 ks standardních nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem a 2 ks velkokapacitních nízkopodlažních třínápravových trolejbusů s alternativním pohonem“
nadlimitní Hodnocení 02.11.2022 10.02.2023 10:00
všechny zakázky