Veřejné zakázky statutárního města Teplic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je statutární město Teplice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020 - 2022
podlimitní Příjem nabídek 11.11.2019 10.12.2019 10:00
Údržba skalních masivů na území Statutárního města Teplice na období r. 2020-2021
podlimitní Hodnocení 31.10.2019 19.11.2019 13:00
Rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území Statutárního města Teplice pro rok 2020
podlimitní Vyhodnoceno 25.10.2019 13.11.2019 10:00
Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2024
nadlimitní Hodnocení 29.07.2019 06.12.2019 10:00
všechny zakázky