Veřejné zakázky statutárního města Teplic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je statutární město Teplice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce foyer DK I. etapa“
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2021 03.06.2021 14:00
„Oprava střešního pláště Aquacentra Teplice“
podlimitní Příjem nabídek 04.05.2021 24.05.2021 14:00
Ul. Ruská včetně VO
podlimitní Příjem nabídek 28.04.2021 17.05.2021 14:00
Ul. Jankovcova II. etapa (od ul. Sovova po ul. Palackého) včetně VO
podlimitní Hodnocení 07.04.2021 05.05.2021 10:00
Dodávka košové montážní plošiny pro práci na trakčním vedení
podlimitní Vyhodnoceno 07.03.2021 24.03.2021 10:00
„STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ Koperníkova, TEPLICE – instalace systému nuceného větrání“
nadlimitní Hodnocení 02.03.2021 14.04.2021 14:00
„Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021 - 2026“
nadlimitní Hodnocení 01.03.2021 06.04.2021 14:00
všechny zakázky