Veřejné zakázky statutárního města Teplic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je statutární město Teplice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PD – Rekonstrukce mostního objektu ev. č. 5d – M1 nad sil. č. I/13 Kladruby - Prosetice
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.06.2019 10.07.2019 10:00
Úprava kontejnerových stání ul. J. Koziny, ul. Edisonova, ul. Křížkovského
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.06.2019 10.07.2019 10:00
Přechod pro chodce v ul. Bohosudovská včetně rozšíření kontejnerových stání
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.06.2019 10.07.2019 10:00
Rekonstrukce VO v ul. Lahošťská
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.06.2019 10.07.2019 10:00
Modernizace trakčního trolejového vedení trolejbusové sítě MHD Teplice - 2019
podlimitní Vyhodnoceno 28.05.2019 13.06.2019 09:30
Výměna povrchů víceúčelového hřiště v ul. Vrchlického, Teplice
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.04.2019 03.05.2019 10:00
všechny zakázky