Veřejné zakázky statutárního města Teplic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je statutární město Teplice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení generální opravy trolejbusu Škoda 9Tr28HT ev. č. 105
nadlimitní Příjem nabídek 02.11.2022 05.12.2022 10:00
„Dodávka 8 ks standardních nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem a 2 ks velkokapacitních nízkopodlažních třínápravových trolejbusů s alternativním pohonem“
nadlimitní Příjem nabídek 02.11.2022 27.12.2022 10:00
Opravy a údržba dešťové kanalizace na území statutárního města Teplice na období r. 2023-2025
podlimitní Hodnocení 29.08.2022 14.09.2022 13:30
Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 3 (2)
podlimitní Vyhodnoceno 02.06.2022 09.08.2022 10:00
"EPC v objektu DK" - Opatření zajišťující komfort a energeticky úsporný provoz objektu Dům kultury Teplice
nadlimitní V jednání 31.01.2022 27.09.2022 12:00
všechny zakázky