Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ul. Jankovcova II. etapa (od ul. Sovova po ul. Palackého) včetně VO
podlimitní Příjem nabídek 07.04.2021 26.04.2021 14:00
Dodávka košové montážní plošiny pro práci na trakčním vedení
podlimitní Hodnocení 07.03.2021 24.03.2021 10:00
ZŠ Verdunská - rekonstrukce víceúčelového hřiště
podlimitní Hodnocení 02.03.2021 19.03.2021 10:00
„STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ Koperníkova, TEPLICE – instalace systému nuceného větrání“
nadlimitní Příjem nabídek 02.03.2021 14.04.2021 14:00
Ul. Karla Čapka (od ul. Vrchlického po ul. Baarova)
podlimitní Hodnocení 01.03.2021 19.03.2021 10:00
„Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021 - 2026“
nadlimitní Hodnocení 01.03.2021 06.04.2021 14:00
Studie a analýza možností rozvojového území "Lokalita Teplické nádraží"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2020 08.01.2021 10:00
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S PROVOZOVÁNÍM TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE
nadlimitní Zadáno 02.11.2020 09.12.2020 14:00
Správa, údržba a zajištění operativních oprav světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví statutárního města Teplice pro roky 2021 a 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 04.11.2020 09:00
„PD – TEPLICKÁ KASKÁDA – venkovní koupaliště, Nová Ves, Teplice“
nadlimitní Hodnocení 25.09.2020 09.11.2020 14:00
Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 1
podlimitní Zadáno 22.09.2020 11.11.2020 10:00
Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 4
podlimitní Zadáno 22.09.2020 11.11.2020 10:00
Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 2
podlimitní Zadáno 22.09.2020 19.11.2020 10:00
Rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území Statutárního města Teplice pro rok 2021
podlimitní Zadáno 09.09.2020 25.09.2020 10:00
Správa a údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček na území Statutárního města Teplice v roce 2021-2022
podlimitní Zadáno 09.09.2020 25.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››