Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 1
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výstavba trolejového vedení ulicemi Stanová a Jana Koziny s napojením do stávajícího trolejového vedení v ulicích Emílie Dvořákové, Zemská, U Červeného kostela a Přítkovská, trakčního kabelového vedení, veřejného osvětlení, světelné signalizace. Uvedené stavby jsou stavbou novou a trvalou.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v rámci bodu 4 zadávací dokumentace a dále v jednotlivých přílohách zadávací dokumentace (zvláště pak v příloze č. 5 a 6 této zadávací dokumentace).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.teplice.cz)
Kontakt: OTIDEA avz s.r.o.
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3
zakazky@otidea.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11.11.2020 10:00
Datum zahájení: 22.09.2020 11:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):