Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Údržba skalních masívů na území statutárního města Teplice na období r. 2022-2023
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provádění kontrol stavu sítí a lan na svazích skalních masívů (1x ročně, vždy začátkem roku dle klimatických podmínek), vypracování písemné zprávy o kontrole včetně pořízení fotodokumentace. Součástí plnění jsou i práce jako odstranění náletových dřevin, oprava sítí, odstranění uvolněného materiálu a další blíže neurčené práce související s údržbou skalních masívů, které budou zadávány jednotlivými objednávkami dle výsledku kontroly a požadavku zadavatele do výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Místo plnění: Teplice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.teplice.cz)
Kontakt: Jaroslava Vojáčková, vojackova@teplice.cz, 417 510 588
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 07.12.2021 14:00
Datum zahájení: 27.10.2021 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: