Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Údržba skalních masívů na území statutárního města Teplice na období r. 2022-2023
Odesílatel Jaroslava Vojáčková
Organizace odesílatele Statutární město Teplice [IČO: 00266621]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2021 13:10:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_-_platna - podepsaná.pdf (245.51 KB)
- Výzva k podání nabídek rev1 - přílohy - platná verze.docx (40.17 KB)
- Výkaz výměr_údržba_skal_Teplice_2022-2023 - platná verze.xlsx (30.81 KB)
- Příloha č. 6 - Zákres lokalit v mapě pro plnění veřejné zakázky.pdf (2.34 MB)
- Návrh SOD skalní masívy - platná verze.docx (41.15 KB)