Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Příprava datových sad pro prvotní naplnění digitální technické mapy 14.06.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Teplický pivní rynek 2024 13.06.2024
Smlouva o dílo - Aktualizace datové části územně analytických podkladů (ÚAP) za území správního obvodu ORP Teplice 12.06.2024
Smlouva o dílo - Pod tratí 232 – oprava balkónů (podlaha a zábradlí) a očištění fasády 11.06.2024
Městská policie - Objednávka - Výměna a instalace záložního zdroje UPS-SMT7501C za UPS (varianta t .1) pro zálohu kamerového systému 10.06.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Neinvestiční náklady spojené s realizací akce - charitativní módní přehlídka 10.06.2024
Objednávka - Provedení Atestace dlouhodobého řízení ISVS statutárního města Teplice 07.06.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - neinvestiční náklady spojené s realizací akce Perkmon 05.06.2024
Smlouva o budoucí kupní smlouvě a smlouva o právu provést stavbu (parc.č. 1989/1 k.ú. Teplice ) - stavba nového areálu Planetária 03.06.2024
Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (v rámci stavby TP-Tpc,Anglická-přeložka NN u nádraží) 03.06.2024
Příkazní smlouva - Technický dozor po celou dobu realizace stavby - Ul. Masarykova, Trnovany – I. etapa ( Jezevčík ) včetně VO 31.05.2024
Nájemní smlouva - nájem části pozemků p.č.4515/1, 4532/1 k.ú. Teplice, 508/1 k.ú. Teplice-Řetenice, p.č. 1560/19 k.ú. Teplice-Trnovany (odstavné plochy pro elektrokoloběžky) 30.05.2024
Smlouva o dílo - Dodávka, montáž a instalace herních prvků KOMPAN včetně vybudování dopadové plochy z dřevní štěpky - dětské hřiště Na Stínadlech , Teplice 30.05.2024
Smlouva o dílo - Dodávka, montáž a instalace herních prvků KOMPAN včetně vybudování dopadové plochy z gumových rohoží na dětském hřišti v ul. Smetanova,Teplice 30.05.2024
Smlouva o dílo - Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Krupská, Teplice 29.05.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Dotace na podporu soustavné a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže (dle počtu dětí a mládeže v jednotlivých organizacích) -pro rok 2024 29.05.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Teplice - Re - use centrum v Teplicích 29.05.2024
Objednávka - autorský dozor na akci - Ul. Skupova – propojení včetně VO 28.05.2024
Objednávka - Autorský dozor - realizace stavby - Rekonstrukce víceúčelového a volejbalového hřiště v Teplicích, ul. Koperníkova 28.05.2024
Objednávka - Varianta ideové studie rekonstrukce Benešova náměstí v Teplicích 28.05.2024
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››