Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Zpracování kompletní projektové dokumentace - TEPLICKÁ KASKÁDA – venkovní koupaliště, Nová Ves, Teplice 07.04.2021
Objednávka - Základní osnova vegetačních prvků sídelní zeleně města Teplice 06.04.2021
Kupní smlouva k věcem nemovitým a smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - p.č. 65/43 k.ú. Teplice-Řetenice 31.03.2021
Objednávka - Instalace HP branky KOMPAN na sportovním hřišti v ulici Slovenské v Teplicích 30.03.2021
Smlouva o dílo - Úprava PD - Realizace stavby na akci - Křižovatka (přechody + chodníky) Masarykova x U Červeného kostela 26.03.2021
Smlouva o dílo - Ul. Novoveská – výstavba chodníku od Nové cesty po zastávku MHD 24.03.2021
Smlouva o dílo - Úprava kontejnerových stání ul. Doubravická a ul. Čelakovského 24.03.2021
Smlouva o dílo - Zpracování kompletní projektové dokumentace - Rekonstrukce zakrytí profilu Bystřice v úseku ul. Nábřežní po ul. Masarykova v Teplicích 24.03.2021
Smlouva o poskytování služeb - Technický dozor investora při realizaci stavby -Rekonstrukce Bystřice v Teplicích 24.03.2021
Smlouva na svoz nádob na gastro odpad ( Přistavení a zajištění jejich pravidelného vývozu, dotřídění a využití odpadu) 18.03.2021
Smlouva na svoz nádob na kovy ( Přistavení a zajištění jejich pravidelného vývozu, dotřídění a využití odpadu) 18.03.2021
Smlouva o dílo - Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 4 17.03.2021
Smlouva o dílo - Termovizní snímkování města Teplice - 2021 15.03.2021
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - Venkovní basketbalové hřiště na p. p. č. 1436/6, k. ú. Teplice - Trnovany 15.03.2021
Příkazní smlouva - Vyhotovení znaleckých posudků z oboru Doprava, odvětví doprava městská a doprava silniční, se specializací technické příčiny dopravních nehod pro účely správních řízení 14.03.2021
Smlouva o poskytování služeb spojených s provozováním turistického informačního centra statutárního města Teplice 12.03.2021
Dohoda o vypořádání reklamace vad ze smlouvy o dílo poskytnutím slevy z ceny za dílo - Rekonstrukce ul. J. Suka a ul. Křičkova 11.03.2021
Příkazní smlouva - Překlady dokumentů a tlumočení pro účely správních řízení 09.03.2021
Smlouva o dílo - Úprava a doplnění projektové dokumentace na akci „ZŠ a MŠ Koperníkova, Teplice – revitalizace atria 08.03.2021
Smlouva o poskytování služeb - Technický dozor investora při realizaci staveb - Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 1, stavba 2 a stavba 4 05.03.2021
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››