Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva - Výkon zadavatelských činností v rámci zakázky -Dodávka 8 ks standardních nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem a 2 ks velkokapacitních nízkopodlažních třínápravových trolejbusů s alternativním pohonem 30.11.2022
Rámcová smlouva o dílo - Opravy a údržba dešťové kanalizace na území statutárního města Teplice na období r. 2023-2025 29.11.2022
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - MŠ Jugoslávská 2736/18- rekonstrukce rozvodů elektro 29.11.2022
Smlouva o poskytování služeb a provádění deratizace na území města Teplice (preventivní deratizace, nahodilá bodová deratizace) 29.11.2022
Kupní smlouva - Dodávka kancelářského nábytku včetně dopravy, vybalení, montáže a jeho rozmístění v prostorách dvou kanceláří kanceláře náměstka primátora a sekretariátu 28.11.2022
Smlouva o dílo - Pokládka nových koberců v kancelářích náměstků včetně jejich sekretariátu 25.11.2022
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - Opěrná zeď v ul. Šmeralova 23.11.2022
Smlouva - Dodání diskového úložiště včetně implementace a zaškolení 21.11.2022
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 1287/5 k.ú. Proboštov u Teplic 14.11.2022
Smlouva o produkci umělce - XIX. Reprezentační ples Statutárního města Teplice (hudební vystoupení) 11.11.2022
Smlouva o produkci umělce - XIX. Reprezentační ples Statutárního města Teplice (moderace) 11.11.2022
Smlouva o dílo - Vstup do budovy č.p. 346/2 v Krupské ulici, spočívající ve výrobě a montáži nových vstupních dveří a oken 10.11.2022
Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program 02.11.2022
Objednávka - hrnky Amsterdam (20216) v počtu 2.000 ks - akce Teplické adventní trhy 2022 02.11.2022
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům č. 4398/1, 2369/1, 2371 všechny k.ú. Teplice ( v rámci stavby - Nové VO Zámecká zahrada) 01.11.2022
Smlouva o dílo - Zhotovení díla - SSZ TP.03 – oprava/výměna vadných součástí 27.10.2022
Objednávka - Posouzení vlivů Plánu udržitelné mobility Teplice na životní prostředí 25.10.2022
Kupní smlouva k věcem nemovitým -pozemek č. 1287/6, 1287/7, 1287/8 k.ú. Proboštov u Teplic 24.10.2022
Smlouva o dílo - Aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice 24.10.2022
Smlouva o dílo - Dodávka, montáž a instalace herních prvků KOMPAN včetně dodání písku a reinstalace laviček na dětském hřišti Obránců míru, Teplice 21.10.2022
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››