Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva k věcem nemovitým a smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - p.č.4651/8, 4654/3, 4654/4, 4655/3 k.ú. Teplice, obec Teplice 25.11.2021
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 163 k.ú. Hudcov, obec Teplice 23.11.2021
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.861/40, 861/41, 861/18 k.ú. Teplice-Trnovany, obec Teplice 23.11.2021
Nájemní smlouva - Provozování pohřební služby - v areálu Městského hřbitova Teplice, Křižíkova 942 22.11.2021
Smlouva o dílo - Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Krušnohorská, Teplice 22.11.2021
Smlouva na svoz nádob na gastro odpad ( Přistavení a zajištění jejich pravidelného vývozu, dotřídění a využití odpadu) 2022 18.11.2021
Rámcová smlouva - Zajišťování revizí, servisu a oprav 22 ks výtahů typu C a 5 ks výtahů typu A2N pro školská zařízení Statutárního města Teplice 15.11.2021
Smlouva o dílo - Vypracování studie proveditelnosti pro akci - Parkoviště – nádraží Zámecká zahrada 09.11.2021
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.352/6, 352/8 k.ú. Vrchoslav, obec Krupka 08.11.2021
Kupní smlouva k věcem nemovitým a smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - p.č.896, 898/2, 899, 900, 901/2 k.ú. Teplice 04.11.2021
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.179/3, 179/4, 180/4, 279/2 k.ú. Drahůnky 03.11.2021
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 4635/1 k.ú. Teplice 03.11.2021
Kupní smlouva - Dodání vánoční výzdoby - Nasvícení seskupeni 3 sakur na Mírovém náměstí 02.11.2021
Smlouva o dílo - Plošina IVECO – velká oprava 02.11.2021
Smlouva o dílo - Rekonstrukce střechy na bytovém objektu v ul. Anglická č.p. 2090 a 2091 v Teplicích 02.11.2021
Smlouva o dílo - Zpracování kompletní projektové dokumentace - Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Maršovská, Teplice 02.11.2021
Smlouva o dílo - Ruční čištění komunikací na území Statutárního města Teplice 01.11.2021
Objednávka - Oprava kamenné hrobky Seiche na Městském hřbitově Teplice 30.10.2021
Smlouva o dílo - AGILITY, Teplice - Dodání agility prvků 27.10.2021
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Verdunská - rekonstrukce rozvodů el. energie II. etapa (pavilon U-2) 27.10.2021
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››