Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytování služeb a prací - Provedení regulace populace městských holubů na území Statutárního města Teplice v letech 2020-2021 21.10.2020
Rámcová smlouva na odstraňování nepovolených skládek z pozemků Statutárního města Teplice v roce 2021 – 2022 20.10.2020
Smlouva o dílo - Výměna kompletního portálu automatických dveří 19.10.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 2605/55 k.ú. Teplice 15.10.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 908/48 k.ú. Sobědruhy 15.10.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 908/49 k.ú. Sobědruhy 12.10.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 908/50 k.ú. Sobědruhy 12.10.2020
Příkazní smlouva - Výkon technického dozoru stavebníka po celou dobu realizace stavby - ZŠ Krušnohorská - energetické úspory 09.10.2020
Smlouva na svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií na území Statutárního města pro sezónu 2021 06.10.2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby - Teplice,Tři duby,p.č.2758/1 k.ú. Teplice 05.10.2020
Smlouva o dílo - Výměna obrubníků v ul. Fráni Šrámka od ul. Raisova po ul. Pod Doubravkou včetně lokálních oprav povrchu chodníku 05.10.2020
Smlouva o dílo - Vypracování PD na akci - Kontejnerová stání v ul. Přítkovská 02.10.2020
Smlouva o dílo - Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Krušnohorská, Teplice 01.10.2020
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže pro rok 2020 30.09.2020
Smlouva o dílo - Mytí oken v budovách Magistrátu města Teplice 24.09.2020
Smlouva o dílo - Přeložka trakčních kabelů trolejbusové sítě MHD Teplice v ul. Emílie Dvořákové 24.09.2020
Smlouva o dílo - Doplnění signální skupiny SAZ a změna logiky řízení na TP.06 (Hrázní x spojka) 23.09.2020
Smlouva o dílo - Doplnění signální skupiny SDZ a úprava koordinace na TP.01 (Alejní x Čs. dobrovolců), a doplnění signální skupiny SAZ a změna logiky řízení na TP.21 (Alejní x nám. Svobody) 23.09.2020
Smlouva o dílo - Úpravy softwaru a dopravního řešení SSZ TP.04, TP.05, TP.07, TP.08, TP.11, TP.16 a TP.17. 23.09.2020
Smlouva o dílo - Výměna 18 ks litinových chodeckých tlačítek na SSZ města Teplice 23.09.2020
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››