Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Dodávka a instalace dětských her na místních komunikacích a na hřišti v Teplicích. 18.09.2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.107/B/2019/TPČ - Teplice,Sobědruhy,ul.Zahrádky - kanalizace 16.09.2019
Smlouva o dílo - Výměna obrubníků v ul. Fráni Šrámka od ul. Doubravská po ul. Raisova včetně obnovy povrchu chodníku od ul. Máchova po ul. Raisova 13.09.2019
Smlouva o dílo - Výstavba opěrné zdi hráze Dolního rybníku 10.09.2019
Smlouva o dílo - Dodávka, montáž a instalace sestavy trampolín 09.09.2019
Kupní smlouva - Elektronická úřední deska - záložní 06.09.2019
Smlouva na zpracování Koncepce a provedení Atestace dlouhodobého řízení ISVS Statutárního města Teplice 06.09.2019
Smlouva o dílo - Stavební úpravy kontejnerových stání v ul. Hlávkova v Teplicích 04.09.2019
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu prosvést stavbu 29.08.2019
Smlouva o poskytnutí auditorské služby 26.08.2019
Smlouva o dílo - Obnova vodorovného dopravního značení v ul. Duchcovská a Jaselská v Teplicích 21.08.2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavbu - Teplice,Libušina,ppč.3505/39 19.08.2019
Smlouva o dílo - Obnova vodorovného dopravního značení v ul. Pražská v Teplicích 19.08.2019
Smlouva o dílo - Výměna svítidel v ul. Bílinská 19.08.2019
Smlouva o dílo - Zaměření cest, rybníků,mobiliáře,veřejného osvětlení a dřevin v Zámecké zahradě v Teplicích 19.08.2019
Smlouva o poskytování služeb a prací - Provedení regulace populace městských holubů na území Statutárního města Teplice v letech 2019-2020 19.08.2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Ruská – úprava parkování, rekonstrukce komunikací a chodníku 16.08.2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby - Okrajová 16.08.2019
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB-služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - Teplice,Ruská-přeložení kab.vedení NN 16.08.2019
Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - p.č.2005/2, 2009/1, 2392/8 12.08.2019
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50  ››