Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2732/2, 2732/39, 2734 11.11.2019
Smlouva o dílo - Stavební úpravy kontejnerových stání v ul. Komenského v Teplicích - PD 08.11.2019
Smlouva o dílo - Rekonstrukce ul. Jateční - vypracování PD 06.11.2019
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - 10. ročník silničního cyklistického závodu Krušnoton 06.11.2019
Smlouva o vypracování Komunitního plánu sociálních služeb a jim blízkým služeb Statutárního města Teplice na období roku 2021 - 2025 06.11.2019
Smlouva o dílo - Osazovací plán náhradních výsadeb Zámecké zahrady v Teplicích 05.11.2019
Smlouva o dílo - Celoplošný monitoring nestabilního svahu v ul. Mlýnská, Teplice 04.11.2019
Smlouva na svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií na území Statutárního města Teplice pro sezónu roku 2020 01.11.2019
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2732/14, 2732/27, 2734 31.10.2019
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2732/18, 2732/23, 2734 31.10.2019
Smlouva o dílo - Oprava odstavné plochy u in-line dráhy, Anger, Teplice 30.10.2019
Smlouva o dílo - Rekonstrukce rozvodů el. energie – I. Etapa pavilon MVD, ZŠ Verdunská - vypracování PD 29.10.2019
Smlouva o dílo - Výměna a montáž bytových vodoměrů SV+TV - Lípová-Hálková 2880, 2881,2882 29.10.2019
Kupní smlouva k věcem nemovitým - 2732/20, 2732/1, 2734 23.10.2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - REKO MS Teplice - Škroupova + 1 23.10.2019
Smlouva o dílo - Zajištění správy a údržby městských kašen, fontán a automatického závlahového systému na území Statutárního města Teplice 22.10.2019
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2732/5, 2732/37, 2734 16.10.2019
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - ul. Bystřanská - OM 681187456 16.10.2019
Smlouva o dílo - Vypracování technické studie - Lávka Řetenice 15.10.2019
Smlouva o dílo - Teplice, Londýnská – odstavné plochy ve dvorním traktu parc. č. 3333/1 14.10.2019
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50  ››