Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ul. Jugoslávská II. etapa (od ul. Novoveské po ul. Opavskou) včetně VO
Odesílatel Blanka Svobodová
Organizace odesílatele Statutární město Teplice [IČO: 00266621]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.03.2023 13:45:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha k vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 1 k zadávacím podmínkám


Přílohy
- Jugo II. e - R2 zadání + SO 401 VO.zip (1.06 MB)