Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel
Odesílatel Roman Jodas
Organizace odesílatele Statutární město Teplice [IČO: 00266621]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2023 08:47:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace, bod 15. Otevírání nabídek se mění následovně:
Přijímání nabídek a otevírání nabídek upravuje ust. § 107 a násl. ZZVZ. Otevírání nabídek se bude konat 30. 10.2023 v 10:30 hod.


Přílohy
- ZD_Statutární město Teplice změna bodu 15.pdf (387.56 KB)