Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace a provozní zajištění zóny placeného stání Teplice formou poskytnutí služby
Odesílatel Zdenka Belšánová
Organizace odesílatele Statutární město Teplice [IČO: 00266621]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2023 09:26:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na základě dotazů, vznesených dne 18.9.2023, došlo ke změně přílohy č. 7 zadávací dokumentace. V příloze se nachází odpověď na podané dotazy i zmíněná změna zadávací dokumentace.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace el. podpis.pdf (561.30 KB)