Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace a provozní zajištění zóny placeného stání Teplice formou poskytnutí služby
Odesílatel Zdenka Belšánová
Organizace odesílatele Statutární město Teplice [IČO: 00266621]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2023 13:54:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 el. podpis.pdf (475.80 KB)