Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021-2025
Odesílatel Anna Francová
Organizace odesílatele Statutární město Teplice [IČO: 00266621]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2020 23:51:36
Předmět Vysvětlení ZD

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. 12 zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021-2025““ (dále jen „zadávací dokumentace“) podává zmocněná osoba následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Zadavatel požaduje doložit alespoň dvě (2) významné služby odpovídající svými parametry službám uvedeným v čl. 10. 4.1 zadávací dokumentace a způsobem popsaným tamtéž.
Počet tří (3) významných služeb uvedený ve vzoru čestného prohlášení je chybou v psaní.
Podrobnější informace najdete v přiloženém vysvětlení. Zadavatel tímto uveřejňuje opravený vzor čestného prohlášení.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
v.z. Mgr. Ing. Anna Francová, advokátka


Přílohy
- Vysvětlení ZD_05-06-20.pdf (86.99 KB)
- Příloha ZD č.7 - čestná prohlášení_opr.docx (24.96 KB)