Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021-2025
Odesílatel Anna Francová
Organizace odesílatele Statutární město Teplice [IČO: 00266621]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2020 12:40:04
Předmět Vysvětlení ZD 2

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. 12 zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021-2025““ (dále jen „zadávací dokumentace“) podává zmocněná osoba následující vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel předpokládá, že uchazeč zpracuje samostatný list s uvedením nabídkové ceny a její popis v předepsaném členění (viz i bod 10. doporučeného členění nabídky uvedeného v čl. 12.1 zadávací dokumentace). Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny uvádí zadavatel v čl. 12.5 zadávací dokumentace. Pro sestavení položkového rozpočtu a výpočet nabídkové ceny předkládá zadavatel uchazečům pasport veřejného osvětlení (příloha č. 4 zadávací dokumentace), provozní řád (příloha č. 3 zadávací dokumentace) a standardy veřejného osvětlení (příloha č. 8 rámcové smlouvy).

Podrobnější informace najdete v přiloženém vysvětlení.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
v.z. Mgr. Ing. Anna Francová, advokátka


Přílohy
- Vysvětlení ZD_16-06-20.pdf (73.33 KB)