Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba skalních masívů na území statutárního města Teplice na období r. 2022-2023
podlimitní Příjem nabídek 27.10.2021 07.12.2021 14:00
„Rekonstrukce foyer DK I. etapa“
podlimitní Hodnocení 30.08.2021 11.10.2021 14:00
„Oprava střešního pláště Aquacentra Teplice“
podlimitní Zadáno 04.05.2021 24.05.2021 14:00
Ul. Ruská včetně VO
podlimitní Zadáno 28.04.2021 17.05.2021 14:00
Modernizace trakčního trolejového vedení trolejbusové sítě MHD Teplice - 2021 (2)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2021 12.05.2021 10:00
Ul. Jankovcova II. etapa (od ul. Sovova po ul. Palackého) včetně VO
podlimitní Zadáno 07.04.2021 05.05.2021 10:00
Dodávka košové montážní plošiny pro práci na trakčním vedení
podlimitní Zadáno 07.03.2021 24.03.2021 10:00
ZŠ Verdunská - rekonstrukce víceúčelového hřiště
podlimitní Zadáno 02.03.2021 19.03.2021 10:00
„STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ Koperníkova, TEPLICE – instalace systému nuceného větrání“
nadlimitní Zadáno 02.03.2021 14.04.2021 14:00
Ul. Karla Čapka (od ul. Vrchlického po ul. Baarova)
podlimitní Zadáno 01.03.2021 19.03.2021 10:00
„Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021 - 2026“
nadlimitní Zadáno 01.03.2021 06.04.2021 14:00
Studie a analýza možností rozvojového území "Lokalita Teplické nádraží"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2020 08.01.2021 10:00
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S PROVOZOVÁNÍM TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE
nadlimitní Zadáno 02.11.2020 09.12.2020 14:00
Správa, údržba a zajištění operativních oprav světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví statutárního města Teplice pro roky 2021 a 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 04.11.2020 09:00
„PD – TEPLICKÁ KASKÁDA – venkovní koupaliště, Nová Ves, Teplice“
nadlimitní Zadáno 25.09.2020 09.11.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››