Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy a údržba dešťové kanalizace na území statutárního města Teplice na období r. 2021 - 2022
podlimitní Hodnocení 05.06.2020 24.06.2020 13:30
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Krušnohorská, Teplice
podlimitní Hodnocení 28.05.2020 17.06.2020 14:00
Ul. Jateční - slepé rameno včetně VO
podlimitní Hodnocení 28.05.2020 17.06.2020 14:00
Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021-2025
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2020 11.08.2020 13:45
Modernizace trakčního trolejového vedení trolejbusové sítě MHD Teplice - 2020
podlimitní Vyhodnoceno 29.04.2020 19.05.2020 10:00
Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020 - 2022
podlimitní Zadáno 11.11.2019 10.12.2019 10:00
Údržba skalních masivů na území Statutárního města Teplice na období r. 2020-2021
podlimitní Zadáno 31.10.2019 19.11.2019 13:00
Rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území Statutárního města Teplice pro rok 2020
podlimitní Zadáno 25.10.2019 13.11.2019 10:00
Svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií na území Statutárního města Teplice pro sezónu roku 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2019 09.10.2019 10:00
Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2024
nadlimitní Zadáno 29.07.2019 06.12.2019 10:00
Instalace systému nuceného větrání - ZŠ Edisonova - zpracování žádosti o dotaci a poskytnutí dotačního managementu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2019 30.07.2019 10:00
Instalace systému nuceného větrání - ZŠ Koperníkova - zpracování žádosti o dotaci a poskytnutí dotačního managementu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2019 30.07.2019 10:00
Instalace systému nuceného větrání - ZŠ Plynárenská - zpracování žádosti o dotaci a poskytnutí dotačního managementu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2019
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro systém nuceného větrání ZŠ Edisonova
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2019 30.07.2019 10:00
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro systém nuceného větrání ZŠ Koperníkova
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2019 30.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››