Veřejné zakázky statutárního města Teplic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je statutární město Teplice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Mytí autobusů a trolejbusů – mobilní myčka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2024 19.08.2024 13:00
Dodávka spotřebního zboží pro tiskárny pro potřeby Městská doprava Teplice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2024 31.07.2024 13:00
Nákup parciálních trolejbusů pro MHD Teplice
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 29.07.2024 14:00
Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel
nadlimitní Hodnocení 20.09.2023 30.10.2023 10:00
"Zajištění správy, údržby a oprav vozidel MHD 2024 - 2025"
nadlimitní Hodnocení 26.06.2023 08.09.2023 10:00
všechny zakázky