Veřejné zakázky statutárního města Teplic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je statutární město Teplice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 02.03.2023 14:00
„Dodávka 5 ks nízkopodlažních dvounápravových autobusů“
nadlimitní Hodnocení 20.12.2022 20.01.2023 10:00
„Rekonstrukce foyer DK II. etapa“
podlimitní Příjem nabídek 19.12.2022 13.02.2023 14:00
"Dodávka 2 ks nízkokapacitních nízkopodlažních dvounápravových autobusů"
nadlimitní Hodnocení 06.12.2022 06.01.2023 10:00
„Dodávka 8 ks standardních nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem a 2 ks velkokapacitních nízkopodlažních třínápravových trolejbusů s alternativním pohonem“
nadlimitní Příjem nabídek 02.11.2022 10.02.2023 10:00
"EPC v objektu DK" - Opatření zajišťující komfort a energeticky úsporný provoz objektu Dům kultury Teplice
nadlimitní V jednání 31.01.2022 27.09.2022 12:00
všechny zakázky