Veřejné zakázky statutárního města Teplic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je statutární město Teplice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel
nadlimitní Příjem nabídek 20.09.2023 30.10.2023 10:00
Realizace a provozní zajištění zóny placeného stání Teplice formou poskytnutí služby
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2023 27.11.2023 14:00
Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích
podlimitní Hodnocení 11.08.2023 11.09.2023 10:00
Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č.840, Teplice - Turistické informační centrum
podlimitní Hodnocení 03.08.2023 18.09.2023 14:00
Čištění a zimní údržba komunikací na území statutárního města Teplice
nadlimitní Vyhodnoceno 30.06.2023 14.08.2023 14:00
"Zajištění správy, údržby a oprav vozidel MHD 2024 - 2025"
nadlimitní Hodnocení 26.06.2023 08.09.2023 10:00
„PERFORMANCE DESIGN & BUILD PRO OBJEKT DK - OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ KOMFORT A ENERGETICKY ÚSPORNÝ PROVOZ OBJEKTU DŮM KULTURY TEPLICE“
nadlimitní V jednání 08.03.2023 13.04.2023 12:00
Modernizace trakčního trolejbusového vedení MHD Teplice – 2023
podlimitní Hodnocení 27.02.2023 29.03.2023 10:00
„Dodávka 8 ks standardních nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem a 2 ks velkokapacitních nízkopodlažních třínápravových trolejbusů s alternativním pohonem“
nadlimitní Hodnocení 02.11.2022 10.02.2023 10:00
všechny zakázky