Smlouva: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IE-12-4005665/VB/P001 na pozemcích v k.ú. Hudcov, obec Teplice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3707
Evidenční číslo: SoBS VB ČEZd_0035_r01v01
Datum uzavření smlouvy: 26.01.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: příjemce
Cena v Kč bez DPH: 1 152 000,00

Název (předmět)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IE-12-4005665/VB/P001 na pozemcích v k.ú. Hudcov, obec Teplice

Zadavatel

  • Úřední název: Statutární město Teplice
  • IČO: 00266621
  • Poštovní adresa:
    náměstí Svobody 2/2
    41595 Teplice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 652001

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy