Smlouva: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č.1566/4, 1837, 4465, 4466, 4467, 4469/1, 4470 vše katastrální území Teplice, obec Teplice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3724
Evidenční číslo: 7700104411_1/BVB
Datum uzavření smlouvy: 12.02.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: příjemce
Cena v Kč bez DPH: 140 000,00

Název (předmět)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č.1566/4, 1837, 4465, 4466, 4467, 4469/1, 4470 vše katastrální území Teplice, obec Teplice

Stručný popis

REKO MS Teplice - Jankovcova-4.etapa- STL plynovod

Zadavatel

  • Úřední název: Statutární město Teplice
  • IČO: 00266621
  • Poštovní adresa:
    náměstí Svobody 2/2
    41595 Teplice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 652001

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy