Veřejná zakázka: „Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021 - 2026“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 182
Systémové číslo: P21V00000003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-007535
Datum zahájení: 01.03.2021
Nabídku podat do: 06.04.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021 - 2026“
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky ze strany dodavatele, jakožto zhotovitele je provádět na základě rámcové smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) pro zadavatele, jakožto objednatele dle jednotlivých pokynů a v souladu se smluvně sjednaným harmonogramem prací dílo spočívající ve správě, běžné údržbě, provozu a opravách veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů (v souhrnu dále jen „spravovaná zařízení“) na území Statutárního města Teplice. Rozsah jednotlivých plnění je stanoven jednak vymezením činností spadajících do správy, běžné údržby, provozu a oprav předmětných spravovaných zařízení, dále pak bude určován jednotlivými pokyny, časovým plánem či výzvami zadavatele (objednatele) (dále jen "dílo").
Předmětem smlouvy není nákup elektrické energie. Úhradu za spotřebu elektrické energie při provozu veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů provádí zadavatel (objednatel).
Předmětem veřejné zakázky je zajištění správy, běžné údržby a oprav veřejného osvětlení, kolektorů, vánočního a slavnostního osvětlení a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice a v jeho vlastnictví.
Bližší popis předmětu zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 898 557 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Teplice
 • IČO: 00266621
 • Poštovní adresa:
  náměstí Svobody 2/2
  41595 Teplice
 • Název oddělení: ECC Group a.s.,
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 652001

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.teplice.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy