Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace a provozní zajištění zóny placeného stání Teplice formou poskytnutí služby
Odesílatel Jana Petranová
Organizace odesílatele Statutární město Teplice [IČO: 00266621]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.10.2023 08:32:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace el. podpis.pdf (561.30 KB)