Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní zajištění svozu odpadu na území Statutárního města Teplice v letech 2021 – 2025
nadlimitní Zadáno 29.07.2020 04.09.2020 10:00
Opravy a údržba dešťové kanalizace na území statutárního města Teplice na období r. 2021 - 2022
podlimitní Zadáno 05.06.2020 24.06.2020 13:30
Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020 - 2022
podlimitní Zadáno 11.11.2019 10.12.2019 10:00
Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2024
nadlimitní Zadáno 29.07.2019 06.12.2019 10:00
Instalace systému nuceného větrání - ZŠ Koperníkova - zpracování žádosti o dotaci a poskytnutí dotačního managementu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2019 30.07.2019 10:00
Dodávka kompletního frakového oblečení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 13:30
Opravy a údržba dešťové kanalizace na území statutárního města Teplice na období r. 2019-2020
podlimitní Zadáno 30.11.2018 18.12.2018 13:30
Provedení revizí, oprav a kontrol plynových zařízení, spotřebičů a odborných prohlídek kotelen v objektech ZŠ, MŠ, ŠJ a ostatních budov v majetku Statutárního města od 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2018 16.10.2018 10:00
PD - Vybudování nové mateřské školy při ZŠ Verdunská
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 22.06.2018 10:00
Provozování městské hromadné dopravy v Teplicích od 1.7.2018 do 31.12.2023
nadlimitní Zadáno 08.01.2018 13.03.2018 10:30
Opravy a údržba dešťové kanalizace na r. 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2017 14.12.2017 10:00
Zpracovatel (projektant) nového územního plánu Teplice
nadlimitní Zadáno 02.10.2017 07.11.2017 10:00
AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět
nadlimitní Zadáno 02.03.2017 10.07.2017 13:00
Smlouva o přepravě hudebních nástrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2016
Smlouva o dopravě 2016 - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4