Profil zadavatele: Regionální knihovna Teplice příspěvková organizace

  • Název: Regionální knihovna Teplice příspěvková organizace
  • IČO: 00361216
  • Adresa:
    Lípová 796/13
    41501 Teplice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.teplice.cz/profile_display_125.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“
nadlimitní Zadáno 24.01.2023 15.03.2023 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016