Profil zadavatele: Statutární město Teplice


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD- Lokalita Teplické nádraží
nadlimitní Hodnocení 27.09.2023 20.11.2023 14:00
Údržba skalních masivů na území Statutárního města Teplice na období r. 2024-2025
podlimitní Zadáno 26.09.2023 16.10.2023 10:00
Odstraňování nepovolených skládek z pozemků Statutárního města Teplice v roce 2024
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.09.2023 16.10.2023 10:00
Svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií na území Statutárního města Teplice pro sezónu roku 2024
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.09.2023 16.10.2023 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel
nadlimitní Hodnocení 20.09.2023 30.10.2023 10:00
Realizace a provozní zajištění zóny placeného stání Teplice formou poskytnutí služby
nadlimitní Hodnocení 07.09.2023 27.11.2023 14:00
Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích
podlimitní Zadáno 11.08.2023 11.09.2023 10:00
Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č.840, Teplice - Turistické informační centrum
podlimitní Zadáno 03.08.2023 18.09.2023 14:00
Čištění a zimní údržba komunikací na území statutárního města Teplice
nadlimitní Zadáno 30.06.2023 14.08.2023 14:00
Rekonstrukce ul. Juditina
podlimitní Zadáno 29.03.2023 19.04.2023 14:00
Ul. Stará Duchcovská - Luční I. etapa po ul. Sklářská
podlimitní Zadáno 28.03.2023 19.04.2023 14:00
Přechod pro chodce a chodníky Hudcov Panorama včetně VO + Chodník v ul. Duchcovská u železničního přejezdu včetně VO
podlimitní Zadáno 28.02.2023 29.03.2023 14:00
Ul. Jugoslávská II. etapa (od ul. Novoveské po ul. Opavskou) včetně VO
podlimitní Zadáno 27.02.2023 15.03.2023 14:00
Modernizace trakčního trolejbusového vedení MHD Teplice – 2023
podlimitní Hodnocení 27.02.2023 29.03.2023 10:00
Provedení generální opravy trolejbusu Škoda 9Tr28HT ev. č. 105
nadlimitní Zadáno 02.11.2022 05.12.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››