Profil zadavatele: Statutární město Teplice


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce ul. Juditina
podlimitní Zadáno 29.03.2023 19.04.2023 14:00
Ul. Stará Duchcovská - Luční I. etapa po ul. Sklářská
podlimitní Zadáno 28.03.2023 19.04.2023 14:00
Realizace a provozní zajištění zóny placeného stání Teplice formou poskytnutí služby
nadlimitní Hodnocení 28.03.2023 29.05.2023 14:00
Přechod pro chodce a chodníky Hudcov Panorama včetně VO + Chodník v ul. Duchcovská u železničního přejezdu včetně VO
podlimitní Zadáno 28.02.2023 29.03.2023 14:00
Revitalizace Horního rybníku
podlimitní Zadáno 28.02.2023 15.03.2023 14:00
Ul. Jugoslávská II. etapa (od ul. Novoveské po ul. Opavskou) včetně VO
podlimitní Zadáno 27.02.2023 15.03.2023 14:00
Modernizace trakčního trolejbusového vedení MHD Teplice – 2023
podlimitní Hodnocení 27.02.2023 29.03.2023 10:00
„Dodávka 8 ks standardních nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem a 2 ks velkokapacitních nízkopodlažních třínápravových trolejbusů s alternativním pohonem“
nadlimitní Hodnocení 02.11.2022 10.02.2023 10:00
Provedení generální opravy trolejbusu Škoda 9Tr28HT ev. č. 105
nadlimitní Zadáno 02.11.2022 05.12.2022 12:00
Správa, údržba a zajištění operativních oprav světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví statutárního města Teplice pro roky 2023 a 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2022 11.10.2022 10:00
Opravy a údržba dešťové kanalizace na území statutárního města Teplice na období r. 2023-2025
podlimitní Zadáno 29.08.2022 14.09.2022 13:30
Správa a údržba městských lesů v Teplicích v letech 2023-2024
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.08.2022 05.09.2022 10:00
Údržba a opravy budov v majetku Statutárního města Teplice 2023 - 2024
podlimitní Zadáno 22.08.2022 07.09.2022 14:00
„Správa a údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček na území Statutárního města Teplice v roce 2023-2024“
podlimitní Zadáno 11.07.2022 27.07.2022 10:00
Rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území Statutárního města Teplice pro rok 2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 11.07.2022 27.07.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››