Profil zadavatele: Dům kultury Teplice

  • Název: Dům kultury Teplice
  • IČO: 00081221
  • Adresa:
    Mírové náměstí 2950
    41501 Teplice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.teplice.cz/profile_display_5.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 004877
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://dkteplice.profilzadavatele.cz/

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„PERFORMANCE DESIGN & BUILD PRO OBJEKT DK - OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ KOMFORT A ENERGETICKY ÚSPORNÝ PROVOZ OBJEKTU DŮM KULTURY TEPLICE“
nadlimitní Zadáno 08.03.2023 20.12.2023 12:00
„Rekonstrukce foyer DK II. etapa“
podlimitní Zadáno 19.12.2022 13.02.2023 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016