Profil zadavatele: Severočeská filharmonie Teplice

  • Název: Severočeská filharmonie Teplice
  • IČO: 00083283
  • Adresa:
    Mírové náměstí 2950
    415 01 Teplice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.teplice.cz/profile_display_90.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání dvou basetových rohů zn. Buffet Crampon Prestige Harmony F BC 1723-2-0
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2022 10.04.2022 12:00
Dodávka kompletního frakového oblečení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 13:30
Smlouva o přepravě hudebních nástrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2016
Smlouva o dopravě 2016 - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016