Veřejná zakázka: „STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ Koperníkova, TEPLICE – instalace systému nuceného větrání“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 184
Systémové číslo: P21V00000005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-007694
Datum zahájení: 02.03.2021
Nabídku podat do: 14.04.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ Koperníkova, TEPLICE – instalace systému nuceného větrání“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu jsou stavební úpravy v základní škole, jež zahrnují návrh větrání učeben – prostor určených pro shromažďování dětí, pomocí nových VZT jednotek umístěných v daných učebnách pod stropem, v novém SDK podhledu. Součástí projektu je i návrh nových elektroinstalací související s větráním, odvod kondenzátu do stávající kanalizace a výměna stávajících svítidel ve třídách.
Projekt řeší stavební úpravy na objektech „A“ „B“ a „D“ až „F“, které jsou součástí komplexu budov Základní školy v Teplicích, v Koperníkově ulici. Jedná se o pavilonové objekty ZŠ, které jsou jako celek rozděleny na dvě vzájemně spojené části - stará a nová část, k těmto náleží ještě i samostatný objekt MŠ.
Stavební práce jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace (viz příloha č. 5 ZD).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 31 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Teplice
 • IČO: 00266621
 • Poštovní adresa:
  náměstí Svobody 2/2
  41595 Teplice
 • Název oddělení: ECC Group a.s.,
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 652001

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.teplice.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy