Veřejná zakázka: „AQUACENTRUM Teplice – venkovní úpravy, část VENKOVNÍ SLUNĚNÍ“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 205
Systémové číslo: P22V00000008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.02.2022
Nabídku podat do: 11.04.2022 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „AQUACENTRUM Teplice – venkovní úpravy, část VENKOVNÍ SLUNĚNÍ“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce včetně všech souvisejících prací a dodávek.
Architektonické a stavebně technické řešení:

VENKOVNÍ SLUNĚNÍ
Nachází se zde objekt technologie a sociálního zázemí, který je potřeba zrekonstruovat, objekt vstupu na minigolf, který je dožilý, brouzdaliště a minigolf v nevyhovujícím stavu. Na severní straně pozemku se nachází svah, tvořený navážkami, v minulosti zpevněný nyní dožívajícími dřevěnými pražci. Objekt technologie a sociálního zázemí bude zrekonstruován, stávající brouzdaliště bude rozšířeno, vstupní objekt bude odstraněn a nahrazen novým. Jednotlivé prvky dožilého minigolfu budou odstraněny a bude zde vybudována zábavní zóna s herními prvky. Bude provedena úprava svahu a travnatých ploch. Venkovní slunění bude doplněno prvky nového mobiliáře (lehátka, lavičky, odpadkové koše).
Další podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Stavební práce jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace (viz příloha č. 5 této ZD).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: AQUACENTRUM
 • IČO: 68975490
 • Poštovní adresa:
  Aloise Jiráska 3149, Teplice, PSČ 415 01
  Ústecký kraj

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.teplice.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky