Veřejná zakázka: Údržba skalních masivů na území Statutárního města Teplice na období r. 2020-2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 143
Systémové číslo: P19V00000071
Evidenční číslo zadavatele: MgMT/114696/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.10.2019
Nabídku podat do: 19.11.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba skalních masivů na území Statutárního města Teplice na období r. 2020-2021
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provádění kontrol stavu sítí a lan na svazích skalních masívů (1x ročně, vždy začátkem roku dle klimatických podmínek), vypracování písemné zprávy o kontrole včetně pořízení fotodokumentace. Součástí plnění jsou i práce jako odstranění náletových dřevin, oprava sítí, odstranění uvolněného materiálu a další blíže neurčené práce související s údržbou skalních masívů, které budou zadávány jednotlivými objednávkami dle výsledku kontroly a požadavku zadavatele do výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Druh prací určuje soupis prací včetně předpokládaného objemu prací, příloha č. 4 této výzvy k podání nabídek. Předpokládaný objem je orientační a je v něm vymezena většina možných prací, které mohou být zadávány v rámci údržby skalních masivů, tzn. některé položky nemusejí být využity, některé mohou být naopak převýšeny.
Zhotovitel si zajistí zdroje energií a potřebná povolení (zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikace, přechodné dopravní značení apod.).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Teplice
 • IČO: 00266621
 • Poštovní adresa:
  náměstí Svobody 2/2
  41595 Teplice
 • Název oddělení: odbor dopravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 652001

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.teplice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky