Veřejná zakázka: „Oprava střešního pláště Aquacentra Teplice“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 190
Systémové číslo: P21V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.05.2021
Nabídku podat do: 24.05.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Oprava střešního pláště Aquacentra Teplice“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce včetně všech souvisejících prací a dodávek.
Architektonické a stavebně technické řešení:
a) Účel objektu:
Jedná se o stávající objekt Aquacentra, který byl v letech 2017-2019 rekonstruován a dostavěn, nicméně z rekonstrukce byly vynechány plochy původní střechy nad fitness, vestibulem, restaurací a původní bazénovou halou. Rekonstruována byla pouze střecha v části objektu, kde byla realizována nástavba nových šaten a v místě, kde nová střecha přístavby plaveckého bazénu navazovala na původní střechu nad dnešním rekreačním bazénem. V průběhu rekonstrukce byly také provedeny částečné opravy střechy na 8-úhelníkové střeše kolem jehlanu v místech, kde na střechu přisedá zasklení jehlanu a pak také v místě napojení nových střech na spojovací chodbou, kde docházelo k zatékání kondenzované vody vytékající z pod souvrství původního pláště.
b) Architektonické, funkční a výtvarné řešení:
Uvažovaná oprava střešních plášťů nemá dopad do celkového architektonického řešení objektu, technicky dojde pouze k výměně vlastního souvrství střešního pláště a změně tepelně technických parametrů souvrství.
Stávající souvrství obrácené skladby je přitíženo kamenivem fr. 16-32 mm tzv. „kačírkem“, který nebude v nových skladbách použitý. Jiný vizuální architektonický efekt oprava mít nebude.
Stavební práce jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace (viz příloha č. 5 této ZD).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 750 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: AQUACENTRUM
 • IČO: 68975490
 • Poštovní adresa:
  Aloise Jiráska 3149, Teplice, PSČ 415 01
  Ústecký kraj

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.teplice.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy