Veřejná zakázka: „Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 230
Systémové číslo: P23V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.01.2023
Nabídku podat do: 15.03.2023 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena na části následujícím způsobem:
Část A) Stavební práce
Stavební úpravy směřují především k využití podkroví pro provoz oddělení pro děti a další aktivity. Spočívají ve výstavbě nového výtahu a schodiště pro zpřístupnění podkroví a vybudování a rekonstrukcích sociálního zázemí ve všech podlažích. V podkroví budou provedeny nezbytné statické úpravy, zateplení střechy včetně položení nové střešní krytiny a obkladu SDK konstrukcí, osazení ateliérových oken za balustrádou a v původních místech či posunutých místech výlezových otvorů,
vytvoření nových vinylových podlah. Vybudována bude také vzduchotechnika, napojení objektu na kanalizaci a provedeny další opravy. Označené dveře budou včetně zárubní s požární odolností. Výtahová šachta je z důvodů zatížení navržená zděná z betonových bednících dílců, vyztužená a vylitá betonem. Je navržena s mělkou prohlubní a nízkým nadjezdem. Schodiště do podkroví bude ocelové,
přebetonované s sdk podhledem. Zábradlí bude historické kované.
Stavební práce jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace (viz příloha č. 5a této ZD)

Část B) Dodávky vybavení interiéru
Popis požadovaného vybavení a technické podmínky jsou stanoveny v technické specifikaci dodávky, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. technické požadavky uvedené v příloze č. 5b, přičemž nabídka uchazeče musí splňovat alespoň minimální parametry požadované zadavatelem - uvedené v příloze č. 5b.

Část C) ICT vybavení
Popis požadovaného vybavení a technické podmínky jsou stanoveny v technické specifikaci dodávky, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Technické požadavky uvedené v příloze č. 5c, přičemž nabídka uchazeče musí splňovat alespoň minimální parametry požadované zadavatelem - uvedené v příloze č. 5c.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 32 930 079 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Regionální knihovna Teplice příspěvková organizace
 • IČO: 00361216
 • Poštovní adresa:
  Lípová 796/13
  41501 Teplice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.teplice.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy