Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021-2025
Odesílatel Anna Francová
Organizace odesílatele Statutární město Teplice [IČO: 00266621]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.07.2020 09:48:26
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel se rozhodl zpřesnit a upravit informace související se zadávanou veřejnou zakázkou. V souladu s § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. 12 zadávací dokumentace podává zmocněná osoba podrobnější vysvětlení k úpravám zadávacích podmínek realizovaných zadavatelem v dokumentu nazvaném Vysvětlení č. 4 - Seznam provedených změn zadávací dokumentace a čestných prohlášení 28072020.
Pro lepší přehled spolu s tímto vysvětlením uveřejňuje úplné znění zadávací dokumentace a všech jejích příloh.


Přílohy
- přílohy rámcové smlouvy_28-07-2020.zip (4.31 MB)
- přílohy zadávací dokumentace_28-07-2020.zip (4.21 MB)
- zadávací dokumentace VZ po úpravě.pdf (548.76 KB)
- Vysvětlení č. 4 _ Seznam provedených změn zadávací dokumentace a čestných prohlášení 28072020.pdf (164.48 KB)