Veřejná zakázka: "EPC v objektu DK" - Opatření zajišťující komfort a energeticky úsporný provoz objektu Dům kultury Teplice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení V jednání
Probíhá jednání, další dodavatelé se již nemohou účastnit.
DBID: 204
Systémové číslo: P22V00000007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-005099
Datum zahájení: 31.01.2022
Žádost o účast podat do: 04.03.2022 12:00
Předběžnou nabídku podat do: 10.06.2022 12:00
Nabídku podat do: 27.09.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "EPC v objektu DK" - Opatření zajišťující komfort a energeticky úsporný provoz objektu Dům kultury Teplice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Náplní veřejné zakázky je návrh a realizace opatření metodou Performance Design & Build (dále také jen „PD&B“), která v objektech zadavatele zajistí požadované vnitřní prostředí (komfort) a zároveň energeticky efektivní a ekonomický provoz technických zařízení. Jedná se o komplexní veřejnou zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků realizovaných opatření zajišťujících požadovaný komfort a energeticky efektivní provoz (po dobu nejméně 5 let), přičemž dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, poskytne zadavateli smluvní záruku za dosažení maximální výše nákladů na provoz objektu stanovených na základě smluvně zaručené spotřeby energie a vody v objektu. Dodavatel sám navrhne konkrétní opatření a zahrne je do projektu PD&B, který následně v objektech zrealizuje.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Důvodem pro použití JŘSU v nadlimitním režimu je důvod dle § 60 odst. 1 písm. c) ZZVZ, jelikož se jedná o veřejnou zakázku a plnění, která je zcela komplexního a celkově složitého charakteru. Charakterem projektů řešených metodou Performance Design & Build je totiž skutečnost, že splnění požadavků zadavatele lze dosáhnout pomocí technicky odlišných řešení, resp. odlišně strukturovaného portfolia služeb. Právě s ohledem na tato odlišná technická řešení nelze předem plně specifikovat požadavky zadavatele na technické provedení, které budou dodavatelé navrhovat samostatně.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Dům kultury Teplice
 • IČO: 00081221
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 2950
  41501 Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 004877

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.teplice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy