Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2732/17, 2732/25, 2734 25.07.2019
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2735/28, 2735/31, 2734 25.07.2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby - E.Dvořákové 25.07.2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby - V Domkách 25.07.2019
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu - K Dolinám 25.07.2019
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.165/2, 165/25 24.07.2019
Smlouva o dílo - Dodání, montáž a instalace dopadových ploch z gumových rohoží 24.07.2019
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 2735/16, 2735/33, 2734 23.07.2019
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2735/18, 2735/30, 2734 22.07.2019
Smlouva o dílo - Dopravní úpravy ulice Litoměřická, Teplice 22.07.2019
Smlouva o dílo - Oprava mostu v ul. U lesíka 22.07.2019
Smlouva o dílo - ZŠ Na Stínadlech - oprava povrchu venkovního hřiště 22.07.2019
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2735/10, 2735/38, 2734 18.07.2019
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2735/11, 2735/36, 2734 18.07.2019
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2735/19, 2735/1, 2734 18.07.2019
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2735/9, 2735/39, 2734 15.07.2019
Smlouva o dílo - Zpracování studie optimalizace sběrné sítě v Teplicích 15.07.2019
Smlouva o poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace na podporu sportu - Vybavení nové šermírny 15.07.2019
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.2413/20 díl b, p.č.2413/21 díl c 09.07.2019
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.4168/18, 4168/19 09.07.2019