Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - demolice dvou bytových domů č.p. 705 a č.p. 714, ul. U Plovárny 11.01.2018
Smlouva o zajištění uměleckého výkonu a jeho technického zabezpečení 10.01.2018
Smlouva o dílo - Výměna výtahu Arkádie, U Nových lázní 1286, Teplice 08.01.2018
Smlouva o dílo - ZŠ Na Stínadlech v Teplicích – výměna povrchů venkovního školního hřiště 08.01.2018
Objednávka - úprava workoutového hřiště umístěného na dětském hřišti BULHAR v Teplicích 03.01.2018
Kupní smlouva - nákup papíru 02.01.2018
Pojistná smlouva o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění elektronických zařízení) a o pojištění odpovědnosti 20.12.2017
Pojistná smlouva sdružené pojištění souboru vozidel 20.12.2017
Rámcová smlouva na zajišťování úklidových prací společných prostor v bytových objektech 20.12.2017
Celoroční objednávka na zajištění svozu podzemních kontejnerů v ul. U Zámku 18.12.2017
Smlouva o dílo - vykonávání správcovské činnosti (údržba) 18.12.2017
Rámcová smlouva na zajištění služby přepravy, přesunu věcí 15.12.2017
Smlouva o dílo na podporu vymezené oblasti IT 13.12.2017
Smlouva na svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií pro sezónu roku 2018 11.12.2017
Příkazní smlouva - Zajištění energetických úspor budovy Magistrátu města Teplice, Mírové náměstí 2970 08.12.2017
Smlouva o zajištění pohřbení těla zemřelého slušným způsobem 06.12.2017
Nájemní smlouva - pronájem majetku pronajímatele nájemci a zajištění služeb pro zpracování výsledků voleb Prezidenta České republiky v roce 2018 05.12.2017
Smlouva o dílo - Dodávka a instalace nových detekčních kamer SSZ 05.12.2017
Smlouva o dílo - Parkoviště v ul. Lounská, Teplice 04.12.2017
Smlouva o dílo - Rekonstrukce ul. Boleslavova stezka 04.12.2017