Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu - Českobratrská ul., hotel 26.09.2018
Smlouva o dílo - Rekonstrukce Lázeňská ul., Teplice 26.09.2018
Smlouva o dílo - Administrativní budova – areál vozovny – nová okna 24.09.2018
Smlouva o dílo - Úprava kontejnerových stání J. Koziny 24.09.2018
Smlouva o operativním leasingu - vozidlo 24.09.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 24.09.2018
Rámcová smlouva na odstraňování nepovolených skládek z pozemků města v roce 2019 - 2020 21.09.2018
Smlouva na rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území města pro rok 2019 20.09.2018
Smlouva na svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií na území města pro sezónu roku 2019 20.09.2018
Smlouva o dílo - Bratislavská – rekonstrukce rozvodů el. energie - chodby 20.09.2018
Smlouva o dílo - Bratislavská – rekonstrukcerozvodů el.energie - chodby 20.09.2018
Smlouva o poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace z rezervy na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 20.09.2018
Smlouva o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 20.09.2018
Kupní smlouva - datové úložiště 17.09.2018
Příkazní smlouva - výkon autorského dozoru a technického dozoru stavebníka po celou dobu realizace stavby „Parkoviště ul. Lounská“ 17.09.2018
Rámcová smlouva o dílo - Správa a údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček na území Statutárního města Teplice v roce 2019-2020 17.09.2018
Rámcová smlouva o dílo - Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice 2019 - 2020 17.09.2018
Smlouva o dílo - Odkanalizování lokality zahrádky - Sobědruhy 17.09.2018
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu - Teplice, konverze VS Alejní 17.09.2018
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu - Teplice, konverze VS Raisova 17.09.2018