Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Hřiště v ul. Maršovská v Teplicích na ppč. 1297/68 k.ú. Teplice 05.03.2018
Smlouva o dílo - Hřiště v ul. Novoveská v Teplicích na ppč. 730/34 k.ú. Nová Ves 05.03.2018
Smlouva o dílo - Rekonstrukce střechy na bytovém objektu v ul. Bratislavská čp. 2007 a 2008 v Teplicích 05.03.2018
Smlouva o zajištění reklamy - Slavnostního zahájení 864. lázeňské sezóny 05.03.2018
Smlouva o dílo - Parkourové hřiště Teplice na ppč. 1942/1 Teplice – Trnovany a 1727/ k.ú. Teplice 01.03.2018
Smlouva o dílo - Rekonstrukce SSZ TP.11 – Teplice – Alejní – U Zámku 01.03.2018
Smlouva o dílo - Vybudování nových parkovacích ploch v ul. V Závětří – II. etapa 28.02.2018
Smlouva o zajištění reklamy - Slavnostního zahájení 864. lázeňské sezóny 28.02.2018
Smlouva o zajištění reklamy - Slavnostního zahájení 864. lázeňské sezóny 28.02.2018
Smlouva o dílo - průkaz energetické náročnosti budovy 26.02.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury, neziskových aktivit a seniorů - na individuální účely určené žadatelem 26.02.2018
Smlouva o dílo - ZŠ Verdunská - novostavby zděné mateřské školy s kapacitou cca 75 dětí včetně vlastní kuchyně 23.02.2018
Smlouva o nájmu, údržbě a servisu mobilních toalet na dětských hřištích 21.02.2018
Smlouva o dílo - ZŠ Edisonova v Teplicích - vybudování nového fotbalového hřiště pro hráče FA 20.02.2018
Smlouva o dílo - ZŠ Metelkovo náměstí – výměna střešní krytiny 14.02.2018
Smlouva o dílo - Bratislavská – rekonstrukce rozvodů el. energie - chodby 12.02.2018
Smlouva o dílo - DPS Novoveská 3107 – rekonstrukce rozvodů el. energie - chodby 12.02.2018
Smlouva o dílo - PIETA PRAVŘÍDLA V LÁZEŇSKÉ UL. V TEPLICÍCH 09.02.2018
Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Bílý týden - akce zaměřená na sběr objemného odpadu z domácností 09.02.2018
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - Teplice, Důlní - kabelizace NN 08.02.2018