Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o zřízení věcného břemene 05.06.2017
Kupní smlouva 31.05.2017
Smlouva o dílo 31.05.2017
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury, neziskových aktivit a seniorů – na individuální účely určené žadatelem 31.05.2017
SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI 30.05.2017
SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM 30.05.2017
Smlouva o dílo 30.05.2017
Smlouva o poskytnutí auditorské služby 26.05.2017
Smlouva o dílo 25.05.2017
Smlouva 24.05.2017
Smlouva o zřízení věcného břemene 24.05.2017
Objednávka 23.05.2017
Smlouva o dílo 23.05.2017
Darovací smlouva 22.05.2017
Darovací smlouva 22.05.2017
Kupní smlouva 22.05.2017
Objednávka 22.05.2017
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 22.05.2017
Smlouva o dílo 22.05.2017
Smlouva o dílo 22.05.2017