Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva - Obnova PC 2020 23.11.2020
Rámcová smlouva o dílo - Správa a údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček na území Statutárního města Teplice v roce 2021-2022 23.11.2020
Smlouva o dílo - Zpracování PD - Rekonstrukce mostního objektu ev. č. 5d – M1 nad sil. č. I/13 Kladruby – Prosetice 18.11.2020
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouva o právu provést stavbu - TP-Konverze Svojsíkova 13.11.2020
Objednávka - Manuál zelené infrastruktury - Manuál šetrného hospodaření se srážkovou vodou ve městě Teplice - I. část 10.11.2020
Smlouva o dílo - Rekonstrukce mycí linky DP, Teplice (jednostupňová PD s výkazem výměr a rozpočtem) 09.11.2020
SMLOUVA NA ROZMÍSTĚNÍ A SVOZ VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE PRO ROK 2021 06.11.2020
Smlouva o zřízení věcného břemene - p.č.4349, 4352,4354 k.ú. Teplice - HAV MS Teplice - Ruská - HP 06.11.2020
Objednávka - Oprava střechy a části fasády Minizoo v Teplicích 02.11.2020
Rámcová smlouva o dílo - Údržba a opravy budov v majetku Statutárního města Teplice 2021 -2022 02.11.2020
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - Síť elektronických komunikací T-Mobile CR - Teplice – 1. Etapa, 2. část 02.11.2020
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - Síť elektronických komunikací T-Mobile CR - Teplice – 1. Etapa, 3. část 02.11.2020
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - Síť elektronických komunikací T-Mobile CR - Teplice – 1. Etapa, 4. část 02.11.2020
Smlouva o dílo - Vypracování technické studie - Most 2c-M1 27.10.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 4055/2 k.ú. Teplice 26.10.2020
13. Dodatek ke smlouvě o daňovém, účetním a ekonomickém poradenství - rozsah služeb a lhůta plnění 26.10.2020
Smlouva na provedení revizí elektrického zařízení a hromosvodů v budovách magistrátu Teplice 21.10.2020
Smlouva o poskytování služeb a prací - Provedení regulace populace městských holubů na území Statutárního města Teplice v letech 2020-2021 21.10.2020
Rámcová smlouva na odstraňování nepovolených skládek z pozemků Statutárního města Teplice v roce 2021 – 2022 20.10.2020
Objednávka - Pořízení a dodání 3 kusů květináčú Malageno MAG629 do ulice Lázeňská v Teplicích 19.10.2020
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››