Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 01.08.2018
Smlouva o dílo - „Porovnání REKOGNOSKACE urbanistických, architektonických, krajinářských, územně technických a finančních podmínek pro situování koupaliště města Teplice v lokalitách Bílá cesta a Písečný vrch 30.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 30.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 30.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 30.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 30.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 30.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 30.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 30.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 30.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 30.07.2018
Kupní smlouva k věcem nemovitým - pozemky 27.07.2018
Kupní smlouva k věcem nemovitým - pozemky 27.07.2018
Smlouva o dílo - Nátěr sloupků + řetězů 27.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 27.07.2018
Smlouva o dílo - Rekonstrukce parkoviště v ul. Pod Doubravkou naproti č.p. 2900 26.07.2018
Smlouva o dílo a smlouva příkazní - Vybudování nové mateřské školy při ZŠ Verdunská 25.07.2018
Smlouva o dílo - Pumptrack Teplice na p.p.č. 2496/1 k.ú.Teplice - Trnovany 25.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 25.07.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 25.07.2018