Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Vypracování urbanistické studie parteru Masarykova ul., Trnovany, Teplice (varianta 2020) 06.04.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým (spolu se zřízením přídatného spoluvlastnictví)-p.č.861/46, 861/69, 861/18 03.04.2020
Kupní smlouva - TippingPoint - podpora 02.04.2020
Smlouva o dílo - Úprava kontejnerových stání ul. U Červeného kostela, ul. Scheinerova, ul. Písečná 01.04.2020
Smlouva o dílo - Rekonstrukce parkoviště a chodníků v ul. Gagarinova, Teplice 30.03.2020
Smlouva o dílo - Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Sklářská 30.03.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.1029/43 27.03.2020
Smlouva o dílo - Podchod Dubská – výmalba graffiti 27.03.2020
Objednávka - Údržba multifunkčního hřiště - U Nových lázní 1286/9 , náj. Arkádie 26.03.2020
Smlouva o poskytování služeb a provádění péče o týrané zvíře 25.03.2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby - TP-Všechlapy u Zabrušan, u letiště, 2x OM 23.03.2020
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci -Rekonstrukce ul. Hálkova I. etapa 23.03.2020
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci -Rekonstrukce ul. Jugoslávská II. etapa – od Novoveské po Opavskou 23.03.2020
Příkazní smlouva - Výkon zadavatelských činností na veřejné zakázky - Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavby 1, 2 a 4 17.03.2020
Smlouva o dílo - Studie proveditelnosti – napájení trolejbusové trati v území Teplice – Trnovany 17.03.2020
Rámcová smlouva na zajištění služby přepravy a přesunu věcí 12.03.2020
Smlouva o dílo - PD - rekonstrukce 6-ti bytových jednotek obytného domu Teplice,Bratislavská ulice č.p. 372/10,373/12 a 2008/1 12.03.2020
Smlouva o dílo - Obnova meteorologického sloupku v Sadech Čs. armády (Šanovský park), Teplice 11.03.2020
Smlouva o dílo - Zpracování analýzy komunikace mesta Teplice s veřejností a návrh opatření 11.03.2020
Objednávka - Zhotovení zábran proti sesuvu kačírku na dětském hřišti U Opiček v Teplicích 04.03.2020