Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Zpracování lesního hospodářského plánu s platností od od 1. 1. 2021 do 31.12.2030 pro lesní majetek města Teplice v digitální formě 24.01.2020
Smlouva na zajištění realizace akce „Mytí kontejnerových stání na území města Teplice v roce 2020 23.01.2020
Smlouva o dílo - Rekonstrukce kotců pro psy v městském útulku 20.01.2020
Smlouva o dílo - Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích - PD 15.01.2020
Smlouva o operativním leasingu 14.01.2020
Smlouva o dílo - Instalace optického propojení mezi hlavní budovou a budovou v Krupské ul 07.01.2020
Smlouva o zajištění pohřbení těla zemřelého slušným způsobem 06.01.2020
Rámcová dohoda - Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020 -2022 02.01.2020
Rámcová dohoda - Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 1.4.2020 do 31.3.2024 02.01.2020
Smlouva na poskytnutí služeb pozáručního servisu diskového pole 30.12.2019
Smlouva o poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace na podporu sportu - zázemí na biatlonovém stadionu 20.12.2019
Smlouva na rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území Statutárního města Teplice pro rok 2020 19.12.2019
Smlouva o poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace na podporu sportu - Statického zabezpečení objektu kabin 19.12.2019
Smlouva o dílo - Hřiště TJ Slovan Sobědruhy – vybudování přístupové komunikace a veřejného osvětlení 18.12.2019
Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace - víceúčelový automobil 18.12.2019
Smlouva o spořícím účtu s výpovědí 17.12.2019
Smlouva o dílo - Vypracování technické studie - Most 5d-M1 16.12.2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IE-12-4006390/VB/P001 12.12.2019
Smlouva o dílo na zpracování Generelu a koncepce veřejného osvětlení Statutárního města Teplice 12.12.2019
Kupní smlouva - pozemek 11.12.2019