Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby 03.03.2016
Smlouva o zřízení služebnosti - metropolitní datová síť 10.02.2016
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu 12.01.2016
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 07.01.2016
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 07.01.2016
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - reko MS Teplice - E. Dvořákové č. 7700072345 07.01.2016
Rámcová smlouva 16.12.2015
Pojistná smlouva 02.12.2015
Pojistná smlouva o pojištění vozidel - Flotila 02.12.2015
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - TP, Hudcov 19.10.2015
Smlouva o smlouvě budoucí kupní o koupi nemovité věci - pozemek 13.07.2015
Smlouva o poskytování služby Virusfree + dodatek č. 1 01.05.2015
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - unifikace vývod Divadlo 13.04.2015
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - reko MS Teplice - Denisova 05.03.2015
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - reko MS Teplice - Kmochova cesta 05.03.2015
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Reko MS Teplice-Na Letné, Akátová 7700072006 (p.č.2617/3, 2617/23 k.ú. Teplice) 25.02.2015
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - TP 037 069 Teplice, Sobědruhy, U Zámečku - odstranění výusti TP09 23.02.2015
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebností inženýrské sítě k pozemkům p.č. 576, 565/1 k.ú. Teplice-Řetenice (stavba Teplice, Smetanova-Denisova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu) 21.01.2015
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti -TP Teplice,Dukelská st. 3136/1,Novakovsky 30.12.2014
Nájemní smlouva 28.11.2014