Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného bžemene - Severočeská hvězdárna Teplice - kanalizace 20.04.2016
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - TP, Českobratská ul. - nové OM 13.04.2016
Smlouva o dílo 11.04.2016
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu - Teplice,Unifikace,Alejní ul. 11.03.2016
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - ul. U zámku, ul. Rooseveltova, kabel VN 11.03.2016
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Teplice,unifikace ul.Rooseveltova-TS Divadlo 11.03.2016
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby 03.03.2016
Smlouva o zřízení služebnosti - metropolitní datová síť 10.02.2016
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu 12.01.2016
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 07.01.2016
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 07.01.2016
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - reko MS Teplice - E. Dvořákové č. 7700072345 07.01.2016
Rámcová smlouva 16.12.2015
Pojistná smlouva 02.12.2015
Pojistná smlouva o pojištění vozidel - Flotila 02.12.2015
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - TP, Hudcov 19.10.2015
Smlouva o smlouvě budoucí kupní o koupi nemovité věci - pozemek 13.07.2015
Smlouva o poskytování služby Virusfree + dodatek č. 1 01.05.2015
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - unifikace vývod Divadlo 13.04.2015
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - reko MS Teplice - Denisova 05.03.2015