Veřejná zakázka: Opravy a údržba dešťové kanalizace na území statutárního města Teplice na období r. 2023-2025

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 217
Systémové číslo: P22V00000020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.08.2022
Nabídku podat do: 14.09.2022 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a údržba dešťové kanalizace na území statutárního města Teplice na období r. 2023-2025
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou opravy a údržba dešťové kanalizace na území města Teplice. Jedná se především o opravy a údržbu uličních vpustí, kanalizačních šachet, doplnění mříží na uličních vpustích, opravy odvodňovacích žlábků a mřížek na nich, výměny a doplňování kalových košů pro uliční vpusti, opravy potrubí včetně zemních prací a zpětných úprav povrchů. Dále se jedná o kontrolu a čištění SOL a lapolů na parkovištích včetně likvidace odpadu. Kromě vlastního provedení prací je neoddělitelnou součástí předmětu plnění a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován a veškeré ostatní náklady potřebné ke zhotovení díla (zajištění zdroje energií, vytyčení sítí, zajištění potřebných povolení jako je např. zvláštní užívání komunikace, přechodné dopravní značení apod.).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Teplice
 • IČO: 00266621
 • Poštovní adresa:
  náměstí Svobody 2/2
  41595 Teplice
 • Název oddělení: odbor dopravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 652001

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.teplice.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky