Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o kontrolní činnosti - Provedení hlavní roční kontroly zařízení dětských hřišť na území Statutárního města Teplice 23.08.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 23.08.2023
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na pozemcích p.č.594/2, 595, 65/8, 64/1, 64/2, 65/10, 93 k.ú. Teplice -Řetenice 22.08.2023
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na pozemcích 514/41, 535/4, 535/16, 535/11, 535/7, 535/5, 535/1, 535/9, 4491, 536/1, 536/3, 536/2 k.ú. Teplice, obec Teplice 22.08.2023
Smlouva o provozu, údržbě a běžných opravách kolektorů na území Statutárního města Teplice 22.08.2023
Objednávka - Vypracování odborné studie zabývající se současnou situací v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na budoucí rozvoj, strategii a přípravu akčního a marketingového plánu města Teplice pro léta 2024 - 2025 v oblasti cestovního ruchu 21.08.2023
Smlouva o dílo - Náhradní díly a oprava lezeckých sestav SPV24620, Teplice (dětské hřiště Stará Mlýnská, BULHAR a Písečný vrch) 21.08.2023
Smlouva o dílo - Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Arbesova a okolí, Teplice - Trnovany 18.08.2023
Smlouva o dílo - Úprava ploch pro kontejnery v ul. Zemská, Prosetická a Rovná v Teplicích 18.08.2023
Smlouva o dílo - Obnova a realizace vodorovného dopravního značení v ul. Chelčického, Lípová, Písečná, Pražská, Přítkovská, Javorová, Trnovanská, Zeyerovo nám., Sv. Čecha, Stará Mlýnská, Dr. Vrbenského, Rooseveltova, U Zámku a Maršovská v Teplicích 15.08.2023
Objednávka - Právní posouzení správních aktů u 2 řízení 14.08.2023
Objednávka - Demontáž stávajících kabelů a instalace optického kabelu mezi Magistrátem a bývalým infocentrem na Benešově náměstí 09.08.2023
Smlouva o zajištění SW produktů MICROSOFT 09.08.2023
Objednávka - Obnova vodorovného dopravního značení (barvou) v ul. Pražská (od hranice katastrálního území k prodejně LIDL) 08.08.2023
Kupní smlouva - Obnova počítačové techniky - Statutární město Teplice - 2023 07.08.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 07.08.2023
Smlouva o poskytování právních služeb - Právní konzultace a poradenství v souvislosti s veřejnou zakázkou ( Dodávka 8 ks standardních nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů a 2 ks velkokapacitních nízkopodlažních třínápravových trolejbusů ) 04.08.2023
Kupní smlouva k pozemkům p.č. 244/1, 244/5 katastrální území Prosetice 02.08.2023
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohoda o právu provést stavbu na p.č. 4343/1 k.ú. Teplice, obec Teplice 02.08.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 01.08.2023