Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - změna organizace dopravy a stavební úpravy 27.04.2018
Smlouva o poskytnutí auditorské služby 27.04.2018
Smlouva o provedení koncetru 26.04.2018
Smlouva o zaměstnávání odsouzených 26.04.2018
Nájemní smlouva - pronájem pozemku 24.04.2018
Smlouva o dílo - doplnění odpočinkových setů - skatepark Angr 24.04.2018
Objednávka - zajištění mimořádných prací v průběhu zahájení lázeňské sezóny 23.04.2018
Smlouva o dílo - Odstranění havarijního stavu zabezpečením rizikových bloků, skalní masiv za nemovitostí v ul. U Hadích lázní 20, Teplice 23.04.2018
Smlouva o dílo - Provedení povrchových úprav stožárů trakčního vedení MHD Teplice – 2018 20.04.2018
Smlouva o dílo - dopravní značení na Slavnostní zahájení 864. lázeňské sezony v Teplicích 19.04.2018
Smlouva o dílo - Energetické úspory budovy Magistrátu města Teplice, Mírové náměstí 19.04.2018
Smlouva o dílo - Krušnohorská 1570 – Energetické úspory – zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci 19.04.2018
Smlouva o dílo - Školní jídelna Jankovcova 1702 – Energetické úspory – zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci 19.04.2018
Příkazní smlouva - výkon technického dozoru stavebníka - výstavba skalničkového skleníku v botanické zahradě 18.04.2018
Smlouva o dílo - Parkoviště a stezka pro chodce 18.04.2018
Smlouva o dílo - Rekonstrukce ulice Pod Doubravkou 18.04.2018
Smlouva o dílo - Ul. Důlní – velkoplošná oprava 18.04.2018
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 17.04.2018
Smlouva o dílo - dodání, rozmístění a instalace 36 ks mobilních WC, 3 ks mobilních WC pro handicapované, 3 ks mobilních pisoárů Kros, 12 ks plotů vč. vykrývacích plachet a servis všech WC 16.04.2018
Smlouva o dílo - Dodávka a instalace koncových přípojek pro připojení měníren trolejbusové sítě MHD 16.04.2018