Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Zpracování kompletní projektové dokumentace - Rekonstrukce parteru (1.etapa) Masarykova ulice – Trnovany, Teplice 22.02.2022
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - Síť elektronických komunikací (SEK) T-Mobile CR - Teplice – 2. Etapa, 4. část 21.02.2022
Objednávka - Dodání náhradních dílů na HP KOMPAN na dětské hřiště v Teplicích 18.02.2022
Objednávka - Dodání náhradních dílů na HP KOMPAN na dětské hřiště v Teplicích 18.02.2022
Smlouva o nájmu, údržbě a servisu mobilních toalet na dětských hřištích na území Statutárního města Teplice 18.02.2022
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 822/2 k.ú. Teplice-Trnovany 16.02.2022
Smlouva o dílo - Oprava ACO po překopu u přechodu pro chodce - Křižovatka Masarykova x U Červeného kostela – I. etapa 10.02.2022
Smlouva o ČSOB Municipálním kontu 09.02.2022
Objednávka - Distribuce 2. fáze projektu sběru kuchyňského odpadu pro rok 2022 do 700 domácností 07.02.2022
Objednávka - Dodání a zkompletování třídících setů, tiskovin a podkladů pro média pro zajištění 2. fáze projektu sběru kuchyňského odpadu - pro rok 2022 ze 700 domácností 07.02.2022
Smlouva o dílo - Doplnění technologie C-ITS na SSZ v Teplicích pro preferenci vozidel MHD a IZS (pilotní provoz) 07.02.2022
Smlouva na svoz nádob na gastro odpad ( Přistavení a zajištění jejich pravidelného vývozu, dotřídění a využití odpadu) - 4/2022-03/2023 03.02.2022
Objednávka - Dodání 13 ks pozinkovaných kovových zábran kat. č. 288094 na nádoby o objemu 1180 l 02.02.2022
Objednávka - Dodávku sáčků na exkrementy 02.02.2022
Rámcová smlouva o dílo - Kontrola a údržba skalních masívů na území Statutárního města Teplice 01.02.2022
Smlouva o dílo - PD – ZŠ Koperníkova Teplice – výměna dlažby a rozvodů vytápění a vody v 1.PP 31.01.2022
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - TP 037 239 Teplice, Sobědruhy, K zámečku - reko vodovodu a kanalizace 27.01.2022
Smlouva o dílo - Vypracování ideové studie řešení parkování v ul. Trnovanská v Teplicích 26.01.2022
Smlouva na rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území Statutárního města Teplice - 2022 24.01.2022
Smlouva na svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií na území Statutárního města Teplice -2022 24.01.2022