Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o uměleckém vystoupení - Koncert Severočeské filharmonie - OPERETNÍ GALA - open festival LÁZEŇSKÁ 2021 v Teplicích 16.06.2021
Smlouva - Historické tržiště s programem na Zámeckém náměstí v Teplicích 11.06.2021
Smlouva - Zajištění soutěží a her pro děti, předvádění starých řemesel na Zámeckém náměstí v Teplicích 11.06.2021
Smlouva o dílo - Opravu agregátu nástavby požárního vozidla CAS 20 TATRA 10.06.2021
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Teplice 2021 10.06.2021
Smlouva o dílo - Ruská - úprava parkování, rekonstrukce komunikací a chodníku včetně VO 08.06.2021
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.1297/139 k.ú. Teplice -Trnovany 04.06.2021
Smlouva o realizaci kulturně společenské akce „Lázeňská 2021" 02.06.2021
Smlouva o dílo - Dodávka a montáž zdroje 24V/40A na měnírny MR 1 Jateční, MR 4 Nová Ves a MR 6 DP 31.05.2021
Smlouva o dílo - Stavební úpravy ZŠ Koperníkova, Teplice – instalace systému nuceného větrání 31.05.2021
Kupní smlouva - Košová montážní plošina pro práci na trakčním vedení vč. přívěsného vozíku (včetně uvedení do provozu a předání veškerých dokladů) 28.05.2021
Smlouva o dílo - Ul. Jankovcova II. etapa (od ul. Sovova po ul. Palackého) včetně VO 27.05.2021
Smlouva o dílo - Ekologické ošetřování komunikací proti plevelům v Teplicích v roce 2021 25.05.2021
Smlouva o dílo - Obnova a realizace vodorovného dopravního značení na území statutárního města Teplice 25.05.2021
Smlouva o poskytování poradenských, konzultačních a analytických služeb směřující k realizaci záměru klienta - Ukončit dosavadní způsob zajištění své dopravní obslužnosti a dopravní obslužnost zajišťovat prostřednictvím vnitřního dopravce 21.05.2021
Smlouva o dílo - Nátěr vnitřní části skořepiny a oprava a nátěr podlahy - šanovská Mušle 18.05.2021
Příkazní smlouva - Technický dozor, autorský dozor a koordinátor BOZP - Instalace systému nuceného větrání - ZŠ Koperníkova 13.05.2021
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace - Zálivy pro polopodzemní nádoby KO v ul. Prosetická 13.05.2021
Smlouva o dílo - Zpracování kompletní projektové dokumentace - Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č. 840, Teplice -Turistické informační centrum 13.05.2021
Smlouva o dílo - Malířské a lakýrnické práce v objektu MŠ Hlávkova 1454 12.05.2021