Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Zahájení 870. Lázeňské sezony - Pronájem mobilních WC a příslušenství 18.04.2024
Smlouva o hudebním vystoupení - Zahájení 870. Lázeňské sezony - Metallica revival Beroun 18.04.2024
Smlouva o zajištění hudební produkce - Zahájení 870. lázeňské sezony v Teplicích - TOMÁŠ KLUS A CÍLOVÁ SKUPINA 18.04.2024
Objednávka - Oprava/revize informačních tabulí v Divadelním a Šanovském parku 17.04.2024
Objednávka - Realizace změn vodorovného dopravního značení v souvislosti se zjednosměrněním části ul. E. Dvořákové 17.04.2024
Objednávka - Technický dozor po dobu realizace stavby - Ul. Krušnohorská - schodiště 17.04.2024
Objednávka - Zpracování plánu BOZP, provedení ohlášení stavby OIP a činnost koordinátora BOZP na akci - Rekonstrukce parteru (1.etapa) Masarykova ulice – Trnovany, Teplice 16.04.2024
Smlouva o poskytování právních služeb - Právní služby související s realizací opakovaného zadávacího řízení ve věci dodávky trolejbusů s alternativním pohonem 16.04.2024
Objednávka - Zajištění mimořádných prací v průběhu zahájení 870. lázeňské sezóny v Teplicích ve dnech 24/05/2024 až 27/05/2024 15.04.2024
Smlouva o dílo - Schodiště a přístupový chodník k č.p. 1665 ulice Krušnohorská, Teplice 15.04.2024
Smlouva o dílo - Zpracování koncepce Smart Teplice a poskytování služeb spočívajících v podpoře její implementace 15.04.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Neinvestiční náklady spojené s nákupem léků tišících bolest a dezinfekčních prostředků pro hospic 15.04.2024
Smlouva o produkci umělce, souboru-pořadu - Zahájení 870. lázeňské sezóny v Teplicích - Adam Ďurica s kapelou 15.04.2024
Smlouva o dílo - Nátěr odpadkových košů z umělecké litiny v celkovém počtu 360 ks rozmístěných v Teplicích 12.04.2024
Objednávka - Restaurování náhrobku Westmann (klečící anděl) na Městském hřbitově Teplice 11.04.2024
Smlouva o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu formou koncertu výkonného umělce - Zahájení 870. Lázeňské sezóny - PRAŽSKÝ VÝBĚR 11.04.2024
Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení - Zahájení 870. lázeňské sezony v Teplicích - Wohnout 11.04.2024
Objednávka - Restaurování náhrobku Kunert (anděl s kyjem) na Městském hřbitově Teplice 10.04.2024
Smlouva o dílo - Zhotovení dokumentu - Koncepce cyklistické dopravy statutárního města Teplice na katastrálních územích města Teplice 10.04.2024
Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na podporu soustavné a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže 10.04.2024