Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva - Dodání a instalace SQL serveru 13.07.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.1297/138 k.ú. Teplice-Trnovany 08.07.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č. 1109/1 k.ú. Novosedlice 02.07.2020
Smlouva o dílo - Čerpání vody na Dolním rybníku v Zámeckém parku 02.07.2020
Smlouva o dílo - Rekonstrukce komunikace u Dolního rybníku a elektropřípojka včetně rozvaděče pro čerpací objekt Dolní rybník – Zámecká zahrada 02.07.2020
Smlouva o dílo - Teplice – Studie prodloužení ulice Potoční 02.07.2020
Dodávka elektřiny v rámci družených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí 01.07.2020
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro rok 2021 01.07.2020
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí 01.07.2020
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury - Teplický pivní rynek 01.07.2020
Smlouva o provádění nucených odtahů vozidel - Provoz odtahové služby pro zajištění nucených odtahů vozidel na území města Teplice 01.07.2020
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.861/34, 861/17, 861/18 30.06.2020
Smlouva o dílo - Ideová urbanistická studie parteru AREÁL PERLA, Řetenice, Teplice 30.06.2020
Smlouva o dílo - ZŠ Maršovská – rekonstrukce školního hřiště 30.06.2020
Smlouva o dílo - MŠ J.V.Sládka – oprava příjezdové cesty ke kuchyni, oprava lapolu a kanalizace 29.06.2020
Smlouva o dílo - Ul. Buzulucká – parkoviště včetně VO 26.06.2020
Smlouva o dílo - Úprava kontejnerových stání ul. Libušina, ul. Hlávkova, ul. Brandlova 26.06.2020
Smlouva o dílo - Vypracování studie proveditelnosti pro akci - Dopravní úpravy ulice Litoměřická, Teplice 25.06.2020
Smlouva o dílo - Obnova vodorovného dopravního značení v ul. Javorová a Habrová v Teplicích 24.06.2020
Smlouva o dílo - Ekologické ošetřování komunikací proti plevelům v Teplicích v roce 2020 22.06.2020