Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům v k.ú. Teplice-Trnovany v rámci stavby pod označením - Síť elektronických komunikací_ FIS_FTTH_CZ_3175_42004_20113_Teplice_u Kostela 13.07.2023
Objednávka - Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce rozvodů el. energie - pavilon S3, ZŠ Verdunská 12.07.2023
Smlouva o dílo - vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Duchcovská 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na neinvestiční náklady spojené s poskytováním sociálních služeb - Domovy se zvláštním režimem 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na neinvestiční náklady spojené s poskytováním sociálních služeb - Odborné sociální poradenství 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na neinvestiční náklady spojené s poskytováním sociálních služeb - Raná péče 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 12.07.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu - Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže v této organizaci pro rok 2023 12.07.2023