Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytování služeb a prací - Periodická deratizaci v letech 2019-2020 08.10.2018
Smlouva o poskytování služeb a prací - Provedení regulace populace městských holubů na území Statutárního města Teplice v letech 2018-2019 08.10.2018
Rámcová smlouva o dílo - Správa, údržba, osazování a odstraňování svislého dopravního značení a dopravního zařízení na území Statutárního města Teplice 03.10.2018
Smlouva o dílo - přístupový chodník k pumptrackovému hřišti 01.10.2018
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí 27.09.2018
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí 27.09.2018
Rámcová smlouva - zajišťování úklidových prací společných prostor v bytových objektech Statutárního města Teplice 27.09.2018
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu - Českobratrská ul., hotel 26.09.2018
Smlouva o dílo - Rekonstrukce Lázeňská ul., Teplice 26.09.2018
Smlouva o dílo - Administrativní budova – areál vozovny – nová okna 24.09.2018
Smlouva o dílo - Úprava kontejnerových stání J. Koziny 24.09.2018
Smlouva o operativním leasingu - vozidlo 24.09.2018
Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 24.09.2018
Rámcová smlouva na odstraňování nepovolených skládek z pozemků města v roce 2019 - 2020 21.09.2018
Smlouva na rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území města pro rok 2019 20.09.2018
Smlouva na svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií na území města pro sezónu roku 2019 20.09.2018
Smlouva o dílo - Bratislavská – rekonstrukce rozvodů el. energie - chodby 20.09.2018
Smlouva o dílo - Bratislavská – rekonstrukcerozvodů el.energie - chodby 20.09.2018
Smlouva o poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace z rezervy na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 20.09.2018
Smlouva o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 20.09.2018