Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - Květinová výzdoba na XIX. Reprezentační ples statutárního města Teplice 01.02.2023
Smlouva o dílo - Dodání a montáž 2ks svislého dopravního značení IS23 na dálnici D8 01.02.2023
Smlouva o dílo - Zpracování technických podmínek zadávací dokumentace pro výběr poskytovatele služeb zóny placeného stání a navazující součinnost v procesu zadávacího řízení 01.02.2023
Smlouva o dodání, montáži a instalaci herního prvku na dětské hřiště Bulhar 31.01.2023
Rámcová kupní smlouva na dodávku kancelářských potřeb 30.01.2023
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.4317/10 k.ú. Teplice 27.01.2023
Smlouva o dílo - Vypracování studie – Rekonstrukce a úprava areálu vozovny v Teplicích 26.01.2023
Smlouva - Vymezení práv a povinností smluvních stran vzniklých v souvislosti s provedením kulturní akce - XIX . Reprezentační ples Statutárního města Teplice 26.01.2023
Dohoda o ukončení smlouvy - Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce zakrytí profilu Bystřice v úseku ul. Nábřežní po ul. Masarykova v Teplicích 25.01.2023
Kupní smlouva k věcem nemovitým - p.č.4635/3, 44633/2 k.ú. Teplice, obec Teplice 25.01.2023
Objednávka - Výměna 160ks vodoměrů SV a TV za antimagnetické rádiové vodoměry v objektech Bratislavská 372,373,2007,2008, Teplice 25.01.2023
Smlouva o dílo - Provedení generální opravy trolejbusu Škoda 9Tr28HT ev. č. 105 25.01.2023
Smlouva na svoz nádob na gastro odpad - Přistavení a zajištění jejich pravidelného vývozu, dotřídění a využití odpadu (01.04.2023-31.03.2024) 24.01.2023
Rámcová smlouva - Zajišťování úklidových prací společných prostor v bytových objektech Statutárního města Teplice 23.01.2023
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace na akci - Úprava ploch pro kontejnery v ul. Slovenská 23.01.2023
Smlouva o poskytování právních služeb - právní služby při zadávacím řízení veřejné zakázky na dodávku technologií a poskytnutí souvisejících služeb při organizaci dopravy ve Statutárním městě Teplice formou zón placeného stání 23.01.2023
Objednávka - ZŠ Verdunská, pavilon S3 - rekonstrukce el. rozvodů, vzduchotechniky a chlazení v kuchyni 19.01.2023
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace pro akci - Prodloužení ulice Skupova - včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby 19.01.2023
Objednávka - Oprava fontány Kolonáda - výměna ventilů 18.01.2023
Smlouva o spolupráci - MÓDNÍ PŘEHLÍDKA - ATELIÉR MORAVEC - XIX. reprezentační ples Statutárního města Teplice 18.01.2023