Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o provozování a servisu kamerového systému MP 30.12.2021
Smlouva o umístění napájecích zdrojů pro napájení 2 kamer městské policie v Teplicích 30.12.2021
Smlouva o poskytnutí dotace - Realizace projektu Krizové židle v souvislosti s prevencí umrznutí osob bez přístřeší 22.12.2021
Kupní smlouva - 12 ks zásahových přileb MSA Gallet F1 XF TOP NOMEX 21.12.2021
Smlouva o dílo - Revitalizace projektové dokumentace na akci - Rekonstrukce ul. Jugoslávská II. etapa – od Novoveské po Opavskou 21.12.2021
Rámcová smlouva - Zajišťování kontroly, servisu a opravy vzduchotechniky v objektech základních škol, mateřských škol a školních jídelen Statutárního města Teplice 17.12.2021
Rámcová smlouva - Zajištění revizí elektrického zařízení nn a hromosvodů dle platných norem v budovách Statutárního města Teplice 16.12.2021
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - REKO MS Teplice-Raisova+1 ( p.č.1721/2, 1724/12, 4446/1, 4448, 4449 ,4450, 4451 k.ú. Teplice) 16.12.2021
Rámcová smlouva o dílo - Úklidové práce v objektu správy Městského hřbitova Teplice 15.12.2021
Rámcová smlouva - Realizace a lektorování vzdělávacích programů pro mateřské a základní školy na území města Teplice 14.12.2021
Objednávka - odečty a rozúčtování nákladů r. 2021 v objektech Statutárního města Teplice 08.12.2021
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva - nemovité věci - a o zřízení věcného práva - p.č. 4730/146, 4730/147, 4730/148 k.ú. Teplice a p.č.862/20, 862/21 k.ú. Nová Ves u Teplic 08.12.2021
Smlouva o poskytování služeb a provádění deratizace na území města Teplice -2022 08.12.2021
Pojistná smlouva č. 7721148095 - Úsek pojištění hospodářských rizik 07.12.2021
Smlouva o dílo - MŠ Kaštánek – Na Stínadlech, Teplice - kuchyň 07.12.2021
Rámcová smlouva - revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantů v objektech Statutárního města Teplice a provedení požárních preventivních kontrol v bytových domech 06.12.2021
Pojistná smlouva č. 6667700300 o pojištění vozidel – FLOTILA 03.12.2021
Objednávka - Návrh výsadeb v parku Sady ČSA 01.12.2021
Smlouva o dílo na podporu vymezené oblasti IT (Servisní správa infrastruktury IT) 30.11.2021
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - Síť elektronických komunikací (SEK) T-Mobile CR - Teplice – 2. Etapa, 5. část, INSCZ - 42008 30.11.2021