Veřejná zakázka: Studie a analýza možností rozvojového území "Lokalita Teplické nádraží"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 179
Systémové číslo: P20V00000035
Evidenční číslo zadavatele: SZ/MgMT/127055/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.12.2020
Nabídku podat do: 08.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie a analýza možností rozvojového území "Lokalita Teplické nádraží"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování Studie a analýzy možností rozvojového území „Lokalita Teplické nádraží“ (studie využitelnosti rozvojové zóny). Jedná se o zpracování dokumentu s výkresovými přílohami dle závazné struktury a dle Zadání viz. příl. Výzvy.
Závazná struktura studie:
1. Analytická část
1.1 Analytické zhodnocení současného stavu:
• Fyzickogeografické předpoklady
• Socioekonomická analýza
• Technicko-legislativní limity
1.2 Analýza klíčových aktérů
1.3 Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území
1.4 Souhrnné zhodnocení (např. SWOT analýza)
2. Návrhová část - definování vize, cílů a opatření k jejich dosažení
3. Implementační část:
• Harmonogram jednotlivých kroků
• Subjekty zodpovědné za realizaci
• Vazba na financování
• Nastavení způsobu ověřování úspěšnosti
Dále dodavatel zajistí stanovené podklady, vyjádření a stanoviska a zpracuje Vyhodnocení vlivů studie na udržitelný rozvoj území.

Kompletní zadávací dokumentace ke stáhnutí viz. VEŘEJNÉ DOKUMENTY níže.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Teplice
 • IČO: 00266621
 • Poštovní adresa:
  náměstí Svobody 2/2
  41595 Teplice
 • Název oddělení: odbor dopravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 652001

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna Magistrátu města Teplice
náměstí Svobody 2/2
41595 Teplice

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy