Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva 31.10.2016
Smlouva o dílo 19.10.2016
Kupní smlouva 18.10.2016
Kupní smlouva o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva 18.10.2016
Kupní smlouva 17.10.2016
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACÍ A SLUŽEB 12.10.2016
Smlouva o poskytování služeb a prací 10.10.2016
Smlouva o dílo 07.10.2016
Smlouva o poskytnutí mimořádné dotace na podporu sportu – na individuální účel určený žadatelem 06.10.2016
Smlouva o dílo 05.10.2016
Smlouva o dílo 05.10.2016
Rámcová smlouva 04.10.2016
Smlouva o dílo 04.10.2016
Kupní smlouva 03.10.2016
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ INVESTIČNÍ DOTACE 22.09.2016
Smlouva o dílo 14.09.2016
Smlouva o dílo 07.09.2016
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 06.09.2016
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 06.09.2016
Objednávka 03.09.2016