Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva - koupě světelné vánoční výzdoby 25.09.2017
Smlouva o dílo - Terénní úpravy vjezdů na in-line dráhu v areálu Anger 25.09.2017
Smlouva o zrušení věcného břemene a Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty 13.09.2017
Kupní smlouva - Nákup 3 ks zásahových oděvů TIGER PLUS pro JSDH 07.09.2017
Smlouva o dílo - Energetické úspory ZŠ Na Stínadlech 07.09.2017
Smlouva o dílo - Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice 07.09.2017
Smlouva o dílo - Obnova svítidel VO 04.09.2017
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu 04.09.2017
Příkazní smlouva - plnění funkce technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při realizaci stavby KRYTÁ LEDOVÁ PLOCHA NA STÍNADLECH, TEPLICE 01.09.2017
Příkazní smlouva - plnění funkce technického dozoru po celou dobu realizace stavby “Energetické úspory ZŠ Na Stínadlech“ 01.09.2017
Smlouva o dílo - Závětří, Teplice - dětské hřiště 01.09.2017
Smlouva o dílo - Rekonstrukce příjezdové komunikace k ZŠ Koperníkova včetně VO a vybudování chodníku 31.08.2017
Smlouva o dílo - Ul. Opavská - rekonstrukce komunikace včetně VO – II. etapa 31.08.2017
Smlouva o poskytování služeb a prací - Provedení regulace populace městských holubů 31.08.2017
Smlouva o dílo - Modernizace sociálního zařízení řidičů MHD – točna Šanov II 29.08.2017
Smlouva o dílo - Čištění olejových skvrn – centrum města Teplice 28.08.2017
Smlouva o dílo - uspořádání kulturní etnické akce „POZNEJ ASII" 28.08.2017
Smlouva o dílo - Veřejné osvětlení v ul. Potěminova včetně chodníku 28.08.2017
Smlouva o dílo - Výstavba kontejnerových stání v ul. Krušnohorská 28.08.2017
Smlouva o dílo - Výstavba kontejnerových stání v ul. Raisova 28.08.2017