Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 14.12.2016
SMLOUVA NA ROZMÍSTĚNÍ A SVOZ VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ 13.12.2016
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 13.12.2016
Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 6.9.2016 12.12.2016
Rámcová smlouva 12.12.2016
RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 12.12.2016
Smlouva o dílo 09.12.2016
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA ODSTRAŇOVÁNÍ NEPOVOLENÝCH SKLÁDEK Z POZEMKŮ 01.12.2016
Smlouva o dílo 01.12.2016
Kupní smlouva 30.11.2016
RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 30.11.2016
Smlouva o poskytnutí služeb elektronických komunikací – pronájem přenosové sítě 30.11.2016
RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO č. 633/ODŽP/2016 29.11.2016
Smlouva o dílo 28.11.2016
RÁMCOVÁ SMLOUVA 24.11.2016
Objednávka 21.11.2016
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 21.11.2016
Smlouva o zřízení věcného břemene 21.11.2016
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 21.11.2016
SMLOUVA o realizaci uměleckého výkonu 04.11.2016